Universiteit Leiden

nl en

Serie

500 jaar Reformatie

Deze serie is tot stand gekomen op initiatief van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) en is een samenwerking tussen LUCAS, het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR), het Instituut voor Geschiedenis en Studium Generale.

Breuk of continuïteit?

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn stellingen over de aflaathandel publiceerde. Zijn hervormingsideeën brachten een kettingreactie teweeg die een einde maakte aan de religieuze eenheid van Europa. Maar wat was zo revolutionair aan Luthers boodschap en welke verandering bracht de Reformatie in de praktijk?

Deze reeks verkent zowel het vernieuwende als het behoudende karakter van de pluriforme Europese Reformatie. We kijken naar de invloed van de kerkhervormingen op de Europese cultuur en het dagelijks leven van mensen en belichten de gevolgen voor sekseverhoudingen, heiligenverering, de omgang met lijden en het ontstaan van nieuwe religieuze identiteiten.

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.