Universiteit Leiden

nl en

Serie

Recht en tragedie

De tragedie lijkt als literair genre tegenover het recht te staan. Waar de tragedie de breuklijnen en rafelranden van menselijk denken en doen toont, onderneemt het recht juist een tegengestelde beweging van orde, herstel en behoud. Vanaf 21 september verkende de reeks Recht en tragedie dat spanningsveld. In februari 2019 vond met de laatste lezing in deze reeks plaats.

Over de reeks

Het recht gaat verder dan de wet. Voor de studie van het recht is niet alleen kennis van de letter, maar ook van de geest noodzakelijk. De literatuur is als geen ander medium geschikt voor het vinden van de wijsheid áchter het recht. Door en met literatuur zien we de wereld om ons heen: in de literatuur wordt een wereld ontsloten die de wetenschappelijke benadering te buiten gaat. Op grond van deze uitgangspunten ging in september de vierde reeks lezingen van Recht en Literatuur van start.

De lezingenreeks 2018-2019 scharniertde rond de Tragedie. De tragedie lijkt als literair genre diametraal te staan tegenover het recht. Waar de tragedie de breuklijnen en rafelranden van menselijk denken en doen etaleert, onderneemt het recht juist een tegengestelde beweging van orde, herstel en behoud. Om van rechtsgeleerdheid te kunnen spreken lijken de twee in samenhang te moeten worden bezien. De reeks Recht en tragedie, verkende deze samenhang in zes lezingen, tot 22 februari 2019. 

De verdere lezingen in de reeks zullen wegens gebrek aan belangstelling niet doorgaan.

Op 21 september vond de eerste lezing van de reeks. Vicepresident van de KNAW en classica prof. Ineke Sluiter beet het spits af met de tragedie in haar Antieke context. Vervolgens kwamenwerken uit verschillende perioden en thema’s langs. 

  • 21 september 2018 - Ineke Sluiter over de Klassieke Tragedie
  • 19 oktober 2018 - Timo Slootweg over Nietzsche over Prometheus, Plato en Aristoteles
  • 30 november 2018 - Bart Labuschagne over Antigone en Hegel
  • 21 december 2018 - Lukas van den Berge over Oresteia
  • 25 januari 2019 - Michael Leezenberg over de Thebaanse cyclus
  • 22 februari 2019 - Frans Willem Korsten over Astrid Lindgren en Ulrike Maria Stuart van Elfride Jelinek

De overige lezingen in de planning vinden wegens onvoldoende belangstelling geen doorgang.

Aan de Campus Den Haag is er een aparte reeks lezingen in het kader van het Postacademisch Onderwijs (PAO). Zie voor meer informatie: universiteitleiden.nl/rechtenliteratuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.