Universiteit Leiden

nl en

Serie

Vergaderingen Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en medewerkers van de universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen.

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.