Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Workshop interdisciplinaire werkvormen

  • Linda de Greef
Datum
vrijdag 25 januari 2019
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
C0.06

In het honoursonderwijs volgen studenten gezamenlijk onderwijs, terwijl ze uiteenlopende studies volgen (bij het Leiden Leadership Programme en het Honours College zijn dat verschillende studieachtergronden, bij het Pre-University College zijn dat leerlingen met verschillende profielen en van uiteenlopende scholen). Dit maakt het mogelijk om vraagstukken interdisciplinair te benaderen.

Het doel van deze workshop is om u kennis te laten maken met interdisciplinaire werkvormen, die de diversiteit van de studentengroep optimaal benutten. Tevens is deze workshop bedoeld om u concrete handvatten te bieden voor de uitvoering van de nieuwe onderwijsvisie, waarin veel aandacht uitgaat naar interdisciplinariteit.

Zelf aan de slag

De workshop wordt gegeven door Linda de Greef van het Instituut voor Interdisciplinaire studies Universiteit van Amsterdam. In deze interactieve workshop besteedt zij aandacht aan vaardigheden die interdisciplinair denken bij studenten bevorderen en zal zij bijpassende werkvormen of leeractiviteiten bespreken. Daarnaast gaat u in de workshop aan de slag met het ontwerpen van leeractiviteiten die interdisciplinair denken bevorderen binnen uw eigen vak. Daarom willen we u vragen om bij uw aanmelding aan ons te laten weten voor welk vak u in de workshop een werkvorm wilt ontwerpen of gebruiken en een link naar de vakbeschrijving mee te sturen. Dan kan de workshopdocent zich hierop voorbereiden.

Aanmelden

De workshop staat open voor alle docenten van de Honours Academy. U kunt u zich uiterlijk tot 11 januari 2019 aanmelden via dit formulier. Deelname is gratis en voor lunch wordt gezorgd.

Bent u geen docent aan de Honours Academy, maar wilt u wel deelnemen? Of heeft u andere vragen? Stuur dan een email naar e.van.der.graaf@ha.leidenuniv.nl of a.simonsz@ha.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.