Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Boekpresentatie 'Veenbrand'

  • Kim Putters
Datum
donderdag 21 februari 2019
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Spaanse Trap

Met veel genoegen nodigen Universiteit Leiden en Uitgeverij Prometheus u uit voor de presentatie vanhet boek Veenbrand van Kim Putters. De presentatie vindt plaats op donderdag 21 februari om 15.00 uur op de Campus Den Haag. 

Over het boek

Maatschappelijke, economische en technologische veranderingen zijn van alle tijden. Toch heeft het er alle schijn van dat we ons nu in een fundamenteler overgang bevinden, naar een ander type samenleving. Het hebben van de netwerken, informatie en vaardigheden om dat te kunnen doen bepaalt hoe we communiceren, werken, zorgen en met elkaar samenleven. Dat biedt veel kansen, maar leidt ook tot ongemak, onzekerheid en conflicten. We multitasken volop, maar mensen ervaren ook in toenemende mate onzekerheden over de toekomst van werk, de waarde van hun diploma, de beschikbaarheid van zorg of het voortbestaan van pensioen.  
Tegelijkertijd zien zij de verschillen groeien tussen private rijkdom en publieke armoede. Waar kun je op rekenen bij de overheid? Wie heeft invloed op politieke besluiten? Enerzijds wordt er voor antwoorden gekeken naar lokale overheden en naar burgers zelf. Anderzijds is de afhankelijkheid van internationale financiële systemen, wereldhandel en Europese samenwerking groot. Ongenoegen over groeiende verschillen en onzekerheid over onze toekomst domineren inmiddels het politieke en publieke debat.

Kim Putters volgde de politieke, economische en maatschappelijke betekenis van de onzekerheden in onze samenleving tussen 2014 en 2018 voor Het Financieel Dagblad. In Veenbrand analyseert hij die aan de hand van ‘smeulende kwesties’, met de bedoeling de discussie te voeden en te prikkelen. Wat betekent een bredere blik op welvaart dan louter economische groei en wie profiteert daarvan? Welke gevolgen heeft een toenemende sociale ongelijkheid? Welke sociale gevolgen heeft de duurzaamheidstransitie? Hoe krijgen burgers meer invloed op politici en bestuurders?
 
Kim Putters (1973) is sinds 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar beleid en bestuur van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens onder meer kroonlid van de SER en vicevoorzitter van het Oranjefonds.

Details

 

Datum: Donderdag 21 februari
Plaats: Campus Den Haag, de Spaanse Trap
Adres: Turfmarkt 99, 2511 DPDen Haag
Inloop vanaf: 14.30 uur
Programma: 15.00 uur tot 16.00 uur, aansluitend een borrel

Boekomslag Veenbrand
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.