Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Veilig werkklimaat

Datum
vrijdag 29 november 2019
Tijd
Toelichting
Inloop vanaf 12:30 uur
Bezoekadres
PLNT
Langegracht 70
2312NV Leiden

De conferentie Veilig werkklimaat gaat over hoe de universiteit zorgt voor een veiliger klimaat op de werkvloer. Hoe kunnen vertrouwenspersonen beter zichtbaar zijn? En is het aanstellen van ombudsfunctionarissen nodig?

Tijdens de eerste editie in 2018 ging de discussie onder andere over integriteit. Wat is er sindsdien veranderd binnen de universiteit?

Tijdens de conferentie staan twee vragen centraal:

  1. hoe kunnen we de drempel om melding te doen van ongewenst gedrag of een ander probleem verlagen?
  2. hoe zou een eventuele ombudsfunctionaris een bijdrage kunnen leveren aan het totale bouwwerk?

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Programma

Opening, welkom, programma

Dagvoorzitter Judi Mesman, Dean LUC

13.00-13.10

(10 min)

Veilig werkklimaat in de universiteit: waar staan we en wat hebben we nog te de doen?

Carel Stolker, Rector Magnificus & Voorzitter

13.10-13.30

(20 min)

Hoe zou een ombudsfunctionaris een bijdrage aan het totale bouwwerk leveren kunnen leveren?

Medezeggenschap

Job van Luyken, Ombudsfunctionaris TU/d

13.30-14.00

(30 min)

Reflectie van de Vertrouwenspersonen: ervaringen uit de praktijk

Vertrouwenspersonen

(interview)

14.00-14.20

(20 min)

 

Reflectie van buiten over ‘wat als de huidige kanalen niet toereikend zijn’

Maurice Canisius en Evita Slijper Sips, People in Touch

14.20-14.50

(30 min)

Reacties, plenaire discussie

Aankondiging van subgroepen na de pauze

Judi Mesman, Dean LUC

14.50-15.10

(20 min)

Pauze

 

15.10-15.30

(20 min)

Subgroepen:

  • Welke inzichten heb je verworven vanuit de sprekers?
  • Wat betekent dit voor het bouwwerk?
  • Welke andere suggesties wil je het CvB meegeven?

Per groep een moderator

 

15.30-16.15

(45 min)

Plenaire terugkoppeling en discussie

Judi Mesman, Dean LUC

16.15-17.15

(60 min)

Conclusies en wrap-up, sluiting

Carel Stolker, Rector Magnificus & Voorzitter

17.15-17.30

(15 min)

Borrel

 

 


De i​​​nschrijving is vol en daarom gesloten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.