Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Werkconferentie Medezeggenschap: ‘Van inspraak naar invloed’

Datum
maandag 3 februari 2020
Tijd
Bezoekadres
PLNT
Langegracht 70
2312NV Leiden

Op maandag 3 februari 2020 organiseert de Universiteitsraad (UR) samen met het College van Bestuur (CvB) een werkconferentie over de universitaire democratie. Worden personeel en studenten bij de besluitvorming betrokken ‘omdat het moet’, of om daadwerkelijk de kwaliteit en het draagvlak van het beleid te verbeteren?

De opzet van de middag

De keynote speech wordt verzorgd door prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, voormalig SER-voorzitter en senator, en oud-rector Erasmus Universiteit. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Nick Schoemaker van het Nederlands Debat Instituut. In deelsessies zullen we een aantal prikkelende stellingen over de universitaire democratie bediscussiëren. Kortom, deze middag biedt een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en antwoorden te vinden op vraagstukken over het functioneren van de medezeggenschap.

Waarom deze werkconferentie?

Sterke medezeggenschap zorgt ervoor dat personeel en studenten vertegenwoordigd zijn in de universitaire besluitvorming. Het draagt bij aan een open cultuur en creëert draagvlak voor het beleid. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Zowel de leden van de medezeggenschap als de bestuurders wisselen periodiek. Dit vraagt om continue aandacht voor de kwaliteit van de medezeggenschap en de gelijkwaardige relatie met bestuursleden. Op basis van de uitkomsten van deze werkconferentie hopen de Universiteitsraad en het College van Bestuur concrete verbeteringen te bewerkstelligen. Een bolwerk van de vrijheid zou ook een democratisch bolwerk moeten zijn!  

Programma

13.30 uur Ontvangst, registratie, koffie en thee

14.00 uur Welkom 
Plenair, Spotlightzaal

 • Introductie door prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter College van Bestuur, en Charlotte de Roon, voorzitter Universiteitsraad
 • Keynote door Alexander Rinnooy Kan: wat is goede medezeggenschap?
 • Mini workshop overtuigen door dagvoorzitter Nick Schoemaker

15.30 uur  Pauze

15.45 uur  Denktanks (zie hieronder)
Verschillende zalen in PLNT


17.00 uur  Plenaire terugkoppeling onder leiding van dagvoorzitter Nick Schoemaker  
Spotlightzaal


17.30 uur  Afsluiting en borrel
Café De Binnentuin

Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Voor de medezeggenschap zelf: aankomende en huidige leden van de Universiteitsraad, faculteitsraden, dienstraden en opleidingscommissies. Voor betrokken bestuurders, bestuurssecretarissen en griffiers. En natuurlijk voor ieder ander die geïnteresseerd is in de universitaire democratie van Universiteit Leiden.

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar en is aanmelden daardoor niet meer  mogelijk.

Denktanks

Gespreksleiders: Renée Merkx, directeur SC&M, & Christiaan van Buchem, student en voorzitter FR W&N
Vaak komt pas bij de verkiezingen voor de medezeggenschap de vraag naar voren: wat doen de betreffende raden eigenlijk? Veel studenten en medewerkers hebben daar geen goed beeld van. Op welke manieren houden we ze door het jaar heen betrokken bij de medezeggenschap, zodat de verkiezingen niet uit de lucht komen vallen en er een hogere opkomst is?

Gespreksleiders: Paul Wouters, decaan FSW, & Kiki Koppers, student en FR-lid Archeologie
Om goed te kunnen functioneren heeft de medezeggenschap tijd, geld en praktische ondersteuning nodig. Daar mogen raden dan ook een beroep op doen. Voor de Universiteitsraad zijn er hierover heldere afspraken gemaakt. De vraag is of dat ook goed geregeld is voor de andere medezeggenschapsraden van de universiteit. 

Gespreksleiders: Mirjam de Baar, vice-decaan FGW & Maarten Wille, student en UR-lid
Voor een optimaal functionerende medezeggenschap is een goede samenwerking tussen bestuurders en medezeggenschap noodzakelijk. Meerwaarde ontstaat daar waar het overleg goed georganiseerd wordt; waar de verwachtingen over en weer helder zijn en op elkaar worden afgestemd. Hoe kunnen bestuurders binnen Universiteit Leiden invloed uitoefenen op de kwaliteit van medezeggenschap? Wat hebben ze daarvoor nodig?

Moderators: Aya Ezawa, Diversity Officer, & Madhur Dhupar, student and UR-member
A good working university democracy requires a balanced reflection of the diversity of experiences and perspectives within our community in the representation bodies. This not only contributes to the quality of decision-making, but also enhances the involvement of diverse groups of students and employees. How can we ensure more diversity among representatives? And what is needed to ensure participation and decision-making contributes to an inclusive learning and working environment?

Gespreksleiders: Jasmijn Mioch, oud-vz Universiteitsraad en opleidingscoördinator HRM, & Aurora de Leeuw, student en OLC scholingscoördinator
Nieuwe leden van de medezeggenschap voelen zich bij de start van het medezeggenschapsjaar nog wel eens voor de leeuwen geworpen. Zij hebben niet alleen een kennisachterstand als het gaat om lopende zaken en taken en bevoegdheden, maar missen ook vaak de juiste vaardigheden. Een goed inwerkprogramma en scholing gedurende het jaar kunnen ervoor zorgen dat een raadslid goed uitgerust zijn of haar werk kan doen. Is dat overal goed georganiseerd binnen onze universiteit? Zo niet, wat is er nog nodig?

Gespreksleiders: Gespreksleiders: Jeroen ’t Hart, directeur SOZ, & Thomas van Klaveren, student en assessor Faculteitsbestuur FGGA
Vertegenwoordigers in de medezeggenschap zijn gesprekspartner voor het bestuur namens een achterban. Maar op het moment lijken de Universiteitsraad, Faculteitsraad, Dienstraden en Opleidingscommissies vaak te functioneren als losse eilandjes. Is dat zo? Hoe zorgen we ervoor dat de verschillende medezeggenschapsraden met elkaar en hun achterban in verbinding staan?

Gespreksleider: Ard Weeda, griffier College van Bestuur
Een mogelijkheid voor een vrije uitwisseling van best practices en inzichten die verworven zijn op een eerder moment of tijdens het eerste gedeelte van het programma. Welke radicale omwentelingen, unieke suggesties of voor de hand liggende maatregelen ten behoeve van de universitaire democratie moeten met de groep gedeeld worden?

Voorbeelden van vragen die tijdens de middag aan bod zouden kunnen komen:

 • Hebben medezeggenschapsorganen voldoende in de melk te brokkelen?
 • Valt er tijdens de universitaire verkiezingen wel wat te kiezen?
 • Geven studenten en personeelsleden eigenlijk wel om inspraak?
 • Waar ligt de balans tussen een te activistische opstelling en een kritiekloze omarming van het bestuur?
 • Worden leden van de medezeggenschap voldoende gevoed door medewerkers en studenten die geen deel uitmaken van een raad?
 • Zijn er teveel studentenpartijen?
 • Leidt meer universitaire democratie tot bureaucratie?
 • Moeten bestuurders geschoold worden in medezeggenschap?
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.