Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

AFGELAST *** Our Digital Future | Starts Today

Datum
woensdag 1 april 2020
Tijd
Bezoekadres
PLNT
Langegracht 70
Leiden

Gezien de omstandigheden is dit evenement afgelast. We proberen later dit jaar een nieuw evenement te plannen.

Kunstmatige intelligentie, robotisering en gamification: binnen de Universiteit Leiden gebeurt er van alles op het gebied van digitale vernieuwing. Maar weten we elkaar te vinden? Daarom deze inspiratiemiddag voor medewerkers over innovatie en digitalisering aan de universiteit.

Gastheren

Dagvoorzitter

Erik Geraads (ISSC Teamleider Operations)

Vragen die aan bod komen

  • Wat staat ons te wachten op het gebied van digitalisering?
  • Automatisering, databeheer en online samenwerking zijn in rap tempo aan het veranderen. Wat brengen deze ontwikkelingen ons?
  • Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we kruisbestuiving stimuleren?
  • Zien we kansen en ideeën voor (interdisciplinaire) samenwerking?

Kennis delen en netwerken

Doel van de middag is een vrije uitwisseling van inzichten en ideeën, en discussie over de toekomst van digitalisering aan de universiteit. Er is ruime gelegenheid voor kennis delen en netwerken, en vanuit verschillende werkvelden laten zien aan welke innovaties we werken.

Bedoeld voor iedereen

Werkt u als wetenschapper met IT? Geeft u ondersteuning op ICT-gebied? Deze middag is bedoeld voor medewerkers vanuit alle domeinen: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, informatiebeheer en functioneel beheer. Iedereen die geïnteresseerd is in en betrokken bij digitalisering, automatisering en databeheer is van harte welkom.

Programma

12:30

Inloop

13:00

Opening

Martijn Ridderbos, vice-voorzitter College van Bestuur

13.10 – 14.10

Keynote speeches

14:10 - 14:30

Pauze 

14:30 - 15.10

Thematische workshops (serie 1)

Gelijktijdige workshops met telkens twee korte, dynamische presentaties en groepsdiscussie. Deelnemers kunnen zich hier vooraf via de app voor aanmelden.
 

Onderzoek en datamanagement

Dr. Gerard van Westen (Leiden Academic Centre for Drug Research)
Applications of Artificial Intelligence in Early Drug Discovery
Dr.ir. Jacko Koster (Implementation Data management / Research IT Competence Centre)

 Robotics en digitalisering

 
Kennisontwikkeling en
ICT

 Data in de wolken

15:10 - 16:00

Pauze en netwerken

16:00 - 16:40

Thematische workshops (serie 2): herhaling van de thematische workshops (met nieuwe deelnemers)

vanaf 16:40

Plenaire bijeenkomst: forum met de sprekers

vanaf 17:00

(Netwerk)borrel met alle deelnemers

Machine Learning

Prof.dr. Holger Hoos

Hoogleraar Machine Learning Holger Hoos is een veelgevraagd spreker over kunstmatige intelligentie. Hij was in 2019 op tv te zien in De Toekomst is Fantastisch (NPO3/VPRO). Onlangs riep hij in de Volkskrant samen met collega’s op tot een forse Nederlandse investering in kunstmatige intelligentie en voor de vestiging in Nederland van een Europees centrum voor kunstmatige intelligentie. Voertaal: Engels

AI tussen IQ en EQ

Prof.dr. Jaap van den Herik

Hoogleraar Recht en Informatica Jaap van den Herik neemt ons mee in zijn indrukwekkende ervaring met intelligente systemen en AI. Computers hebben geen emotionele intelligentie, menen velen. Volgens Jaap van den Herik kunnen AI-onderzoekers echter waarschijnlijk heel ver komen: “Aan het eind van deze eeuw kunnen computers rechtspreken, hebben ze intuïtie en empathie en kennen ze de gevoelens van hun menselijke omstanders. Het wordt een adembenemend schouwspel waarbij de PhD’s van nu de toeschouwers van morgen zijn.” Voertaal: Nederlands

Applications of Artificial Intelligence in Early Drug Discovery

Dr. Gerard van Westen

De zoektocht naar nieuwe kandidaat-geneesmiddelen beleeft een revolutionaire ontwikkeling. Centraal staat de inzet van machine learning om modellen te ontwikkelen die kunnen voorspellen hoe mogelijke kandidaat-medicijnen zich zullen gedragen. Tevens kan machine learning gebruikt worden om nieuwe moleculaire structuren te genereren (die nog nooit gemaakt zijn). Voor deze modellen wordt gebruik gemaakt van een database (ChEMBL) met gegevens van een grote groep mogelijk potentiële eiwitten en chemische structuren. Gerard van Westen geeft een overzicht van de applicaties die in gebruik zijn bij het LACDR en belicht ook enkele voorbeelden zoals de toepassing van deep learning. Voertaal: Nederlands

Datamanagement voor onderzoek: welke ICT-ondersteuning is er nodig?

Dr.ir. Jacko Koster

Aansluitend op de workshop van Gerard van Westen gaat Jacko Koster, Programmamanager implementatie datamanagement, samen met collega’s van het Research IT Competence Centre (RICC) in op de technische aspecten van het beheer van onderzoeksdata en andere IT-behoeften van onderzoekers. Voertaal: Nederlands

Hoe leren robots? Wat hebben ze nodig aan ICT?

Dr.ir. Joost Broekens

Joost Broekens is universitair docent / assistant professor in Affective Computing. Zijn onderzoek spitst zich toe op het gebruik van emoties in kunstmatige intelligentie en bij lerende machines maar vooral op de interactie tussen mensen en robots. Verder is hij medeoprichter en Chief Technical Officer van het bedrijf Interactive Robotics. Hij gaf presentaties over o.a. EVA de thuiszorgrobot, de inzet van robots in de klas en robots op de arbeidsmarkt (Zie uitzending van RTL-Z in 2018: De robots komen er aan! Hoe gaan we ermee om op de werkvloer en in onze bedrijven?Voertaal: Nederlands

Sex care robots

Dr. Eduard Fosch Villaronga

Ieder mens moet kunnen genieten van aanraking, intimiteit en seksueel genoegen, maar mensen met een beperking hebben vaak niet dezelfde mogelijkheden als mensen zonder een beperking. Kunnen seksrobots een oplossing bieden voor ouderen en mensen met een beperking? Eduard Fosch Villaronga onderzoekt de juridische en reguleringsaspecten van robots en kunstmatige intelligentie in de zorg. Hij is ook coauteur van een korte paper over de invloed van machines op het leven van minderheden zoals LHBTI+ groepen.  Zijn robots wel inclusief genoeg?  Voertaal: Engels

Het gebruik van videogames bij kennisontwikkeling

Aris Politopoulos

Aris Politopoulos is docent Archeologie voor het Nabije Oosten. Hij geeft onderwijs in de ontwikkeling van vroege steden en staten, bijvoorbeeld in Mesopotamië. Aris Politopoulos is medeoprichter van de VALUE Foundation, een stichting die zich inzet voor projecten op het snijvlak tussen spel en kennisontwikkeling. Er worden toegankelijke, interactieve kennisprojecten ontwikkeld die ook fun zijn (RomeinCraft) en verbindingen gelegd tussen de gamingindustrie en expertisecentra. De presentatie van Aris Politopoulos gaat over het gebruik van videogames bij kennisontwikkeling. Voertaal: Engels

HRM Learning & Development, a blended approach

Jasmijn Mioch

Bij HRM Learning & Development van de Universiteit Leiden zijn zeer interessante ontwikkelingen gaande, vooral op het gebied van Blended Learning. Opleidingscoördinator Jasmijn Mioch geeft een presentatie over Blended Learning, Microlearnings, Learning On Demand. Wat is het, en hoe kunnen medewerkers dit inzetten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Modern werken en leren, dat is waar wij bij Learning & Development elke dag met veel enthousiasme mee bezig zijn. Een kijkje in de keuken en in de toekomst. Voertaal: Nederlands

Cloud computing in the social sciences: low demands but high obstacles for entry

Moritz Müller

Lerende machines en kant-en-klare clouddiensten worden steeds vaker ingezet door politieke wetenschappers en bestuurskundigen. De technische mogelijkheden van datagedreven onderzoek in de cloud zijn veelbelovend. Toch komen ze hoge drempels tegen bij het gebruik van dergelijke rekenkracht. Het gebruik van rekenkracht lijkt nog niet echt gangbaar te zijn bij deze disciplines en er is maar weinig ervaring mee. In zijn presentatie schetst Moritz Müller de gevolgen hiervan, en hij geeft voorbeelden van de toepassingen van cloud computing in de sociale wetenschappen. Hij wil een discussie aanzwengelen over hoe we sociale wetenschappers kunnen ondersteunen bij het gebruik van geavanceerde computertechnologieën. Voertaal: Engels

Cloud computing in the social sciences: low demands but high obstacles for entry

Sjoerd de JongHuub NijsJeroen Groot Bruinderink

Het voorbeeld van LUCI, de moderne en flexibele private cloud-oplossing voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Hoe wordt de ICT-ondersteuning hiermee beter en nog wendbaarder? Drie ISSC’ers geven een demonstratie over de snelle wijze waarop zij hiermee applicaties voor gebruik beschikbaar maken.  Voertaal: Nederlands

Meld je aan vóór 27 maart

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.