Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek – Systematisch literatuuronderzoek

  • Marnix Snel
Datum
donderdag 28 mei 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

De sessies Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek bieden gelegenheid onderzoeksvaardigheden uit te breiden en inzicht te krijgen in de rol die empirische methoden kunnen spelen bij het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek. Het betreft een van de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid onder verantwoordelijkheid van Miranda Boone en Helen Pluut. Er was voorzien in een fysieke reeks, maar nu die vanwege de coronacrisis geen doorgang kan vinden, starten wij met een digitale sessie op 28 mei.

Marnix Snel geeft dan het startschot met de sessie over 'systematisch literatuuronderzoek'. Hij schreef mee aan het boek ‘Doing a systematic literature review in legal scholarship’ (Eleven International Publishing 2011). In deze sessie licht hij toe hoe een systematisch literatuuronderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd. Snel zegt ‘In mijn opvatting vangt elk onderzoeksproject, groot of klein, aan met een systematisch literatuuronderzoek’.

Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn van harte welkom. Er zal ruimte zijn om de dialoog aan te gaan over de onderzoeksvragen die u wilt beantwoorden en de mogelijkheden die systematisch literatuuronderzoek bieden. De voertaal van deze sessie is het Nederlands.

Gelieve u uiterlijk 26 mei aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl). Zij zal u de link toesturen die nodig is om toegang tot de sessie te krijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.