Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek – Natuurlijke Taalverwerking

Datum
donderdag 25 juni 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

Op 25 juni verwelkomen we Arthur Dyevre van het Centre for Legal Theory and Empirical Jurisprudence (KULeuven). Hij brengt zijn talk ‘Hoe doe je dingen met woorden? Natuurlijke taalverwerking technieken voor juridische (en niet-juridische) documenten’. Dyevre licht toe: ‘Het geschreven woord is een belangrijke factor in het recht, de politiek en de media. Gigantische verzamelingen juridische en niet-juridische documenten zijn vandaag de dag toegankelijk in een paar muisklikken. Ik zal in mijn talk de toepassingen van gesuperviseerde en niet-gesuperviseerde natuurlijke taalverwerking technieken bespreken en illustreren. Mijn team en ik gebruiken deze voor de analyse van zowel juridische als niet-juridische documenten in het kader van het EUTHORITY-project.’

De voertaal van deze sessie is het Engels. Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden zijn van harte welkom. Gelieve u uiterlijk 22 juni aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl). Zij zal u de link toesturen die nodig is om toegang tot de sessie te krijgen.

Dit is de tweede sessie in de reeks ‘Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek’. Deze reeks wordt georganiseerd in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid onder verantwoordelijkheid van Miranda Boone en Helen Pluut. Een volledig overzicht van de reeks kan u raadplegen op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.