Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek – Process-tracing

Datum
donderdag 27 augustus 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

Na een zomerpauze zijn we terug met de reeks Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Op 27 augustus verwelkomen we Simone Schroff (University of Plymouth) als digitale gast. Schroff publiceerde over het potentieel van de process-tracing methode voor rechtswetenschappelijk onderzoek. We laten de expert zelf aan het woord. 'Process-tracing helpt onderzoekers om uit te vinden welke van verschillende alternatieve verklaringen de meest waarschijnlijke is bij het bestuderen van een sociaal proces. Deze methode dient om een causale theorie te testen met behulp van kwalitatief of gemixt bewijsmateraiaal. De uitgangsgedachte is dat het mechanisme dat aan het werk is met de tijd sporen heeft nagelaten.'

De voertaal van deze sessie is het Engels. Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden zijn van harte welkom. Gelieve u uiterlijk 24 augustus aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl). Zij zal u de link toesturen die nodig is om toegang tot de sessie te krijgen.

Deze reeks wordt georganiseerd in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid onder verantwoordelijkheid van Miranda Boone en Helen Pluut. Een volledig overzicht van de reeks kan u raadplegen op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.