Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek – Online veldwerk

Datum
donderdag 24 september 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

In de volgende sessie Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek zal Nadia Sonneveld spreken over online veldwerk. 'Nu een groot deel van onze levens zich zowel online als offline afspelen, is het eigenlijk raar dat we een nogal offline begrip van veldwerk hebben', zegt Sonneveld. 'Waarom onderzoeken we zo weinig wat onze respondenten online doen en hoe zich dat verhoudt tot wat ze offline doen? Is het überhaupt mogelijk om zo een strakke scheiding tussen online & offline aan te brengen?'

Met deze aanpak hoopt Sonneveld bezorgdheid en pessimisme in veldwerkonderzoek om te zetten in denken in mogelijkheden en innovatie. 'Uiteindelijk biedt de situatie rondom de COVID-19 pandemie een unieke kans om iets te doen wat we allang hadden moeten doen: een nieuw begrip van veldwerk uitwerken, theoretisch en empirisch!'

De voertaal van deze sessie is het Engels. Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden zijn van harte welkom. Gelieve u uiterlijk 18 september aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl). Zij zal u de link toesturen die nodig is om toegang tot de sessie te krijgen.

De reeks ‘Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek’ wordt georganiseerd in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Een volledig overzicht kan u raadplegen op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.