Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek - Interviews

Datum
donderdag 26 november 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

In de volgende sessie Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek zullen Yannick van den Brink en Katrien Klep spreken over het afnemen van interviews als kwalitatieve empirische onderzoekmethode in rechtswetenschappelijk onderzoek.

Van den Brink is jurist en criminoloog en heeft ruime ervaring met het gebruik van interviews als empirische onderzoeksmethode in zijn onderzoek naar (rechterlijke) besluitvorming in het jeugdstrafrecht, in het bijzonder over de voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten, zowel in Nederland als in Engeland. Klep is cultureel antropoloog en jurist en heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek door middel van interviews naar 'recht in de praktijk', bijvoorbeeld de Wetsevaluatie van de Kinderombudsman en klachtprocedures in de jeugdhulp in gemeenten.

Tijdens de sessie zullen de sprekers ingaan op de volgende vragen:

  • voor wat voor soort onderzoeksvragen zijn interviews een geschikte methode?
  • selectie van respondenten; wat voor soort respondenten (professionals, rechtzoekenden, kinderen, etc.) en wie precies?
  • voorbereiden interviews; hoe maak je een topiclijst?
  • afnemen van interviews; waar moet je op letten?
  • verwerken en analyseren van de interview data en hoe rapporteer je hierover?
  • wat zijn de beperkingen van deze methode en hoe kan je deze ondervangen?
  • juridische en ethische kwesties: formele toestemmingen; informed consent; kwetsbare groepen?

De voertaal van deze sessie is Nederlands. Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden zijn van harte welkom. Gelieve u uiterlijk op 23 november aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl). Zij zal u de link toesturen die nodig is om toegang tot de sessie te krijgen.

De reeks Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek wordt georganiseerd in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Een volledig overzicht kunt u raadplegen op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.