Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

Leiden Alumniwebinar: 'Kunstmatige Intelligentie en Recht'

Datum
woensdag 24 maart 2021
Tijd
Bezoekadres
online

In dit Leiden alumniwebinar ‘Over Kunstmatige Intelligentie en Recht’ zal de invloed van Artificial Intelligence (AI) op het Recht centraal staan. 

Onderstaande twee vragen staan centraal in dit webinar dat wordt gegeven door prof.dr. Jaap van den Herik en rechtenalumnus  mr. Jeroen Plink

Kan Kunstmatige Intelligentie een rechter ondersteunen?

Rechters willen zo goed mogelijk rechtspreken en daarbij zo optimaal mogelijk ondersteund worden. Op grond daarvan ziet Van den Herik twee toekomstscenario’s:

Toekomstscenario 1:
Rechters dienen te beschikken over nieuwe systemen (computers en intelligente machines) om personen (rechtspersonen) op de traditionele manier te beoordelen.
Dit noemen wij ‘de comfort zone’.

Toekomstscenario 2:
De introductie van een serie ‘capabele systemen’ die het werk van traditionele rechters geheel autonoom uitvoeren.
Dit tweede scenario is een totaal verschillend scenario en gezien het woord autonoom is het disruptief te noemen. Op dit moment (2021) lopen de twee toekomstscenario’s nog parallel. Zij zullen evenwel steeds meer naar elkaar toegroeien (2021-2035). Op de lange termijn zal mijns inziens Toekomstscenario 2 gaan domineren (na 2050).

De vraag is: gaat dit echt gebeuren?

Denk hierbij aan bestaande vooroordelen (bias). Zie ook deze website voor meer achtergrondinformatie.

Kan Kunstmatige Intelligentie de toegang tot het recht verbeteren?

Een van de grootste problemen waar onze samenleving mee wordt geconfronteerd, is gebrekkige toegang tot het recht. Deze problematiek speelt over de hele wereld.
De situatie in de Verenigde Staten van Amerika is een schrijnend voorbeeld. Het aantal mensen dat zonder juridische vertegenwoordiging in de rechtszaal verschijnt voor veelkomende problemen zoals huis uitzetting, familierechtelijke en schuld aangelegenheiden stijgt voortdurend. In 2016 werd er in de staat New York gevonden dat tenminste 95% van rechtszoekers niet vertegenwoordigd werd door adequate hulp. 

Jeroen Plink bespreekt in dit webinar een aantal oorzaken van toegang tot het rechtprobleem en zal aangeven hoe de toepassing van kunstmatige intelligentie een (gedeeltelijke) oplossing van het probleem kan zijn, zowel in de voorkoming van juridische problematiek maar ook in de beslechting van geschillen. 

Wij zijn ook benieuwd naar uw kijk op de opmars van kunstmatige intelligentie. Daarom is er voor geïnteresseerden na de eerste helft en na de tweede helft van de webinar de gelegenheid om in gesprek te gaan met de onderzoeker(s).

Over de sprekers

Jaap van den Herik werd in 1988 benoemd tot hoogleraar ‘Recht en Informatica’ bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Hij was eerder (in 1987) benoemd tot hoogleraar Informatica in Maastricht. In 2014 was hij een van de oprichters van het Leiden Centre of Data Science (LCDS) samen met Joost Kok en Jacqueline Meulman. In die hoedanigheid werd hij de trekker van het Leiden Legal Technologies Programma (samen met Prof. Jan Scholtes)

Van den Herik’s onderzoeks interesses zijn kunstmatige intelligentie, intelligente rechtssystemen, big data en sociale innovatie. Hij heeft substantieel bijgedragen aan een groot aantal organisaties en adviesraden, zoals JURIX, BNVKI, SIKS de ICGA, ToKeN, Catch en het consortium BiG Grid. Daarnaast is hij fellow van het European Coordinating Committee for AI (ECCAI), en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 
Prof.dr. H.J. van den Herik heeft 86 promoti/tae. 

Prof.dr. Jaap van den Herik
Prof.dr. Jaap van den Herik

Jeroen Plink

Jeroen Plink studeerde af aan de Universiteit Leiden in 1996. Na een aantal jaar als advocaat bij Clifford Chance zette hij in Londen zijn eerste “legal tech” bedrijf Legistics op in 2000 wat aan het Engelse Practical Law werd verkocht. Voor Practical Law verhuisde Jeroen naar New York. Vanuit New York adviseert Jeroen legal tech bedrijven, juridische adviseurs en investeerders over innovatie in het recht en legal tech. Van 2018 tot 2021 was Jeroen CEO van Clifford Chance Applied Solutions, een dochter van Clifford Chance die zich bezig houdt met het ontwikkelen van legal tech oplossingen.
Jeroens interesses zijn kunstmatige intelligentie, access to justice, commerciële aspecten van startups en venture capital. Jeroen is een fellow van het College of Law Practice Management en commissaris bij Casetext, een juridische research bedrijf gedreven door kunstmatige intelligentie. Jeroen is investeerder in een groot aantal legal tech bedrijven. 

Mr. Jeroen Plink
Mr. Jeroen Plink

Registratie

Woensdag 24 maart 2021 
19.00-20.30 uur
Online
Inschrijving via deze link
Contact: info@alumni.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.