Universiteit Leiden

nl en

Voorlichtingsbijeenkomst

Barometer Culturele Diversiteit: diversiteit aan de Universiteit Leiden

Datum
donderdag 1 april 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Heb je vragen over de Barometer Culturele Diversiteit? Wil je meedenken over data en diversiteit, en hoe identiteit op een zinvolle manier in kaart gebracht kan worden? Het Expertisebureau D&I organiseert een bijeenkomst om de Barometer toe te lichten en met elkaar in gesprek te gaan over data, diversiteit en de betekenis van etniciteit.

In deze bijeenkomst zal de Diversity Officer van de Universiteit, Aya Ezawa, de aanpak van de Barometer toelichten. De Barometer is een belangrijke manier voor de universiteit om de diversiteit van onze medewerkers inzichtelijk te maken, maar werpt ook vragen op: geboorteplaats is niet hetzelfde als etniciteit. Welke categorieën kunnen de diversiteit en de verschillende aspecten – en intersectionaliteit – van identiteiten in kaart brengen? Monitoring en data die mogelijke ongelijkheden aan het licht kunnen brengen, zijn voor de universiteit een eerste belangrijke stap om gelijke kansen te kunnen bieden en discriminatie tegen te gaan.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Stuur eventuele vragen s.v.p. naar barometer@bb.leidenuniv.nl.

Over de Barometer Culturele Diversiteit 

De Barometer Culturele Diversiteit is een project van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat een unieke kans biedt om op een veilige manier de culturele diversiteit van medewerkers te onderzoeken, zonder de achtergrond van de individuele medewerker herleidbaar te maken of vast te leggen. Samen met andere universiteiten in de Randstad doet de Universiteit Leiden dit voorjaar mee aan de Barometer Culturele Diversiteit. Doel: beleid en interventies ontwikkelen die gelijke kansen voor alle medewerkers bevorderen.

Een van de kerndoelstellingen van het diversiteitsbeleid van de Universiteit Leiden is het vergroten van de diversiteit van medewerkers. Rolmodellen voor studenten, diversiteit in leidinggevende en bestuurlijke functies dragen positief bij aan gelijke kansen en een goed functionerende organisatie. In de laatste 15 jaar zijn belangrijke stappen gezet door het monitoren van het percentage vrouwelijke medewerkers, en het bewust bevorderen van een gender balans met name bij wetenschappelijk personeel en in hogere functies, met zichtbaar effect. Hetzelfde is niet het geval voor andere aspecten van diversiteit; we beschikken niet over data die de ondervertegenwoordiging van medewerkers met een migratieachtegrond of uit etnische minderheidsposities in beeld kan brengen.

Barometer Culturele Diversiteit

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.