Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Webinar

Europe-China Collaboration in Higher Education and Research

  • Ingrid d'Hooghe
Datum
donderdag 1 april 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Recent is er veel te doen over de onderwijs- en wetenschap samenwerking met China. Naast aandacht voor ontwikkelingen binnen China, is er ook oog voor hoe Nederlandse universiteiten met China samenwerken. Ook de Leidse universiteit en het LUMC liggen onder een vergrootglas. De wetenschappelijke samenwerking met een wereldspeler als China is onontbeerlijk voor de bestudering van het klimaat en de volksgezondheid bijvoorbeeld. Hoe zou de toekomst van de academische samenwerking met China er uit zien?

Dr. Ingrid d’Hooghe, onderzoeker bij o.a. Insituut Clingendael en het LeidenAsiaCentre, bespreekt in dit webinar de zorgen en dillema's rondom samenwerking met China, en focust vervolgens op de vraag hoe die samenwerking duurzamer kan. Prof.dr. Joanne van der Leun, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en voorzitter van de China Regio Group,  leidt het debat.

Thema's die aan de orde komen

  • Wat is het Europese en Chinese overheidsbeleid dat aanleiding geeft tot de kritische blik op de samenwerking?
  • Wat zijn de huidige belemmeringen en dilemma’s?
  • Wat doen andere Europese universiteiten en overheden op dit vlak?
  • Welke maatregelen zijn nodig om de samenwerking met China duurzaam en strategisch te maken met aandacht voor kennisveiligheid en academische integriteit?

De presentatie is gebaseerd op een recente publicatie van Ingrid d'Hooghe en Jonas Lammertink: Towards Sustainable Europe-China Collaboration in Higher Education and Research (LeidenAsiaCentre, October 2020)

Dit webinar is bestemd voor

  • Medewerkers Universiteit Leiden en LUMC
  • Studenteleden faculteitsraden en Universiteitsraad

De voertaal van het webinar is Engels. Aanmelden is noodzakelijk.

Meer informatie en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.