Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Permanent Change

  • S.N. Mengelberg
Datum
donderdag 15 april 2021
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Op 15 april verdedigt Sabine Mengelberg aan de universiteit van Leiden haar proefschrift ‘Permanent Change? The Paths of Change of the European Security Organizations’. Het onderzoek beschrijft de analyse van de veranderingstrajecten van de veiligheidsorganisaties van de Europese veiligheidsarchitectuur, de NAVO, EU en OVSE, individueel en in vergelijking met elkaar vanaf het post Koude Oorlog tijdperk tot heden.

Vanaf de jaren negentig zou de architectuur van de veiligheidsorganisaties gebouwd worden op een taakverdeling tussen de verschillende organisaties (division of labour). Deze taakverdeling was gebaseerd op het idee dat er geen competitie en concurrentie tussen de veiligheidsorganisaties zou plaatsvinden. De architectuur wordt echter al decennialang bediscussieerd. Zo wordt ook steeds vaker het bestaansrecht van de NAVO, de EU en de OVSE ter discussie gesteld. De laatste jaren zou geïnstitutionaliseerde veiligheidssamenwerking en multilateralisme zelfs plaatsmaken voor een renaissance van de geopolitiek.

Hybride organisaties
Het onderzoek concludeert dat de veranderingen van de afgelopen decennia niet hebben geleid tot meer competitie of concurrentie van de organisaties. De NAVO, EU en OVSE zijn eerder complementair en zelfs wederzijds afhankelijk geworden. Daarnaast hebben de veranderingen die plaatsvonden niet alleen hun oorsprong in een reactie op belangen van staten in het veiligheidsdomein en game changers zoals 9/11 of de annexatie van de Krim in 2014. Veranderingen hebben namelijk ook plaatsgevonden als gevolg van interactie tussen de veiligheidsorganisaties door verbreding van taken en uitbreiding met leden en partners.

Al met al hebben de verandertrajecten van de veiligheidsorganisaties ervoor gezorgd dat er een toename is van de complexiteit in taken, leden en partnerschappen en institutionele structuur. De structuur van de veiligheidsorganisaties in beginsel waarin er een duidelijke scheiding tussen vorm en functie was, heeft dus plaatsgemaakt voor een hybride veiligheidsarchitectuur.

Promotoren

  • Prof.dr. R. de Wijk
  • Prof.dr. G. Frerks (Utrecht)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.