Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Money Makers: The institutionalisation of alternative currencies in North-West Europe

Datum
donderdag 1 april 2021
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Publiekssamenvatting 

Dit proefschrift onderzoekt de institutionalisering van alternatieve munteenheden in Noordwest-Europa. Deze lokale vormen van geld worden doorgaans geanalyseerd als amateuristische alternatieven voor het mondiale financiële systeem. In de praktijk zijn ze echter steeds vaker deskundig ontworpen en bestuurd door professionele organisaties. The Money Makers verwijst naar de idealistische uitvinders en initiatiefnemers van deze organisaties. Hun digitale munten circuleren in een economische omgeving met regels en waarden die verschillen van zowel regulier geld als cryptomunten. Het doel is om veerkrachtige lokale economieën en sociaal betrokken gemeenschappen te creëren. Deze ambitie mobiliseert gemeenten, subsidieverstrekkers, en het maatschappelijk middenveld. Zo raken deze Money Makers verwikkeld in processen van institutionaliseringen zoeken deze actief op: de schepping van geld is verweven met formele procedures en financiële regulering. 

Het proefschrift beargumenteert dat deze verwevenheid een kernelement is van economische initiatieven in brede zin. De fundamentele theoretische interventie van dit onderzoek is een institutioneel perspectief op hoe geld wordt gemaakt, in plaats van hoe het wordt gebruikt. Hiermee wordt het belang van de idealen en doeleinden waarmee geld tot stand komt benadrukt. Geld is geen acultureel, autonoom opererend fenomeen; het is een institutioneel ingebed, gereguleerd product dat wordt bestuurd vanuit specifieke waarden. Verankerd in zeventien maanden etnografisch onderzoek van alternatieve munteenheden, belicht dit proefschrift de bredere netwerken van actoren die tezamen geld maken en economieën vormgeven. De kwalitatieve methoden en het institutionele perspectief verdiepen inzicht in de maatschappelijke roep voor verduurzaming; de hernieuwde aandacht voor het lokaliseren van economische processen; en de rol van geld hierin.

Promotor

  • Prof.dr. C. Grasseni

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.