Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Boeklezing Martine Beijerman: Vreemde eenden

Datum
woensdag 9 juni 2021
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

De faculteit Governance and Global Affairs organiseert op woensdag 9 juni de boeklezing 'Vreemde eenden' door Martine Beijerman. Voertaal van dit evenement is Engels.
Modorator is Tahir Abbas, universitair hoofddocent bij het Institute of Security and Global Affairs en projectleider van de actieagenda Diversiteit & Inclusie FGGA. 

Programma:
15.00-15:15 Binnenloop
15:15-15:45 Lezing Vreemde Eenden door Martine Beijerman
15:45-16:45 Groepsgesprek over buitensluiting & groepsvorming.
(Via de livestream kunnen mensen vragen stellen en reacties geven welke besproken kunnen worden in de groep.)

De lezing kan online worden bijgewoond.

Kijk mee met de livestream!

George Floyd

Zomer 2020. In de VS laaien angst, woede en verontwaardiging op na de moord op George Floyd, het zoveelste incident van politiegeweld. Wereldwijd gaan mensen massaal de straat op. Black Lives Matter. Racism is a Pandemic Too. Equality for All. Deze protesten leggen een pijnlijke waarheid bloot. Alhoewel we leven in een democratie, met als basisbeginselen vrijheid en gelijkheid, is de praktijk weerbarstig. Racisme is niet alleen alledaags en institutioneel, het is van alle tijden. Net als antisemitisme, homofobie, het geweld tegen religieuze minderheden, en de onderdrukking van vrouwen. Waarom sluiten mensen - in praktisch elke samenleving - bepaalde groepen uit? Waarom schieten we stelselmatig tekort in de toepassing van onze eigen democratische idealen? 

Vreemde eenden

Martine Beijerman onderzoekt in Vreemde eenden hoe het komt dat er altijd weer groepsvorming, en daarmee uitsluiting, plaatsvindt. Als Nederlandse immigrant in Amerika zoekt ze naar antwoorden. Ze gaat met topwetenschappers uit verschillende disciplines in gesprek en bundelt inzichten uit boeken, documentaires en artikelen. Ze beschrijft hoe groepsdynamieken werken, welke rol onze biologische en psychologische processen spelen, hoe we ons verhouden tot de ander, waarom we het gesprek niet aangaan en vooral: hoe we uitsluiting kunnen voorkomen. Vreemde eenden is een even confronterend als hoopgevend boek dat ons uitnodigt tot collectieve zelfreflectie.

"We zijn normaal, we zijn uniek, we zijn agressors en we zijn vredestichters. Zolang we uitsluiting erkennen, onze eigen rol in uitsluiting onderzoeken, en tot concrete acties overgaan om achterstelling en onderdrukking tegen te gaan, kunnen we vooruit op het pad wat voor ons ligt: een samenleving waarin we onze energie niet verspillen aan haat, rancune en polarisatie maar waarin we met kritische liefde vormgeven aan onze gedeelde toekomst en ondeelbare vrijheid."

Over de autheur

Martine Beijerman studeerde staatsrecht en internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde op de democratische legitimiteit van internationale wetgevingsprocessen en de rol van ngo's. Beijerman woont sinds de zomer van 2016 in de Verenigde Staten. Ze publiceert artikelen over democratie in theorie en praktijk. Eind mei 2021 verschijnt haar boek: Vreemde Eenden. Op zoek naar gelijkheid in een wereld vol anderen.

Martine Beijerman
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.