Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsreflectiemiddag

Datum
maandag 31 mei 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Informatie over aanmelden: zie onderaan.

Op maandag 31 mei 2021 vanaf 13.00 uur vindt een informele 'onderwijsreflectiemiddag' plaats waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Ton Liefaard, vice-decaan onderwijs, staat samen met ons tijdens deze middag graag stil bij alles wat er op onderwijsgebied is gebeurd, ontwikkeld en bereikt in het bijzondere afgelopen jaar. Ook wordt een blik vooruitgeworpen naar het komende studiejaar en verder. De onderwijsreflectiemiddag wordt door de Learning and Teaching Community van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid georganiseerd voor (en ook door) docenten van onze faculteit. Het biedt een uitgelezen kans om kennis te maken met het onderwijs van alle afdelingen en instituten van onze faculteit. De middag staat in het teken van reflectie op ons onderwijs. We gaan het hebben over onderwijsontwikkelingen die zowel op didactisch als technisch gebied hebben plaatsgevonden. Vanuit het perspectief van de docent als ook die van de student. Gereflecteerd wordt wat goed werkte, wat niet werkte en wat anders kan en moet. Een aantal (nieuwe) onderwijsvormen en/of inzet van tools zal door FdR docenten worden toegelicht. Wat werkte wél en wat vooral ook niet? Helpt het de werkdruk te verlagen of is het meer werk? 

De indeling is van de middag is als volgt:

13.00 uur: Opening, welkomstwoord portefeuillehouder onderwijs Ton Liefaard (English spoken) en een film van interviews van studenten en docenten die terugkijken op het onderwijs van afgelopen jaar (English subtitles)
13.30 uur: 1e ronde sessies van ca. 30 - 45 minuten door Armin Cuyvers, Ruben van Uden, Arie-Jan Kwak en Hendrik Vrijburg & Marion Collewet;
14.00 uur: korte pauze;
14.15 uur: 2e ronde sessies van ca. 30 - 45 minuten door Dirk Visser, Annemarie Drahmann en Nadia Sonneveld;
14.45 uur: presentatie Toekomstplannen LTC door Erik Reinders (English spoken)
15.00 uur: Plenaire afsluiting (English spoken)

De volgende sessies met betrekking tot de volgende onderwerpen zullen worden gegeven en zijn vindbaar in de aparte kanalen:

Ronde 1

Armin Cuyvers zal het hebben over: ‘Waar wordt ik nou gelukkig van als docent? Mijn lessen uit Corona en het Flippen van mijn vak’. Wanneer stond je voor, of tussen, een groep studenten en dacht: yes, dit is nu precies hoe ik les wil geven? En wanneer dacht je: wat is het nut hiervan? Als docent is mijn doel om meer van dat eerste type momenten te hebben, momenten waarop ik voel dat ik echt meerwaarde heb, studenten help te groeien, en als het even kan zelf ook wat intellectuele lol heb. In deze sessie zal ik enkele van mijn ervaringen en inzichten delen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, zowel tijdens de Covid crisis als tijdens een experiment met Flipping the Classroom waar ik aan meedeed met mijn master vak Europees recht. Dit heeft mij geholpen om mijn contactmomenten leuker en nuttiger te maken, met als bonus meer vrijheid om mijn onderwijs vorm te geven zoals het mij past.

Ruben van Uden zal het primair hebben over een alternatief ontwerp van werkgroepen zoals toegepast bij het vak Goederenrecht afgelopen semester: het opknippen van de klassieke werkgroep in een asynchrone werkvorm (het op een eigen moment kijken van zgn. 'casusclips') en een synchrone werkvorm (een kortere, kleinschalige & intensieve werkgroep waarbij de inbreng van de studenten leidend is voor de kwaliteit van de bijeenkomst).

Arie-Jan Kwak zal het hebben over: ‘niets zo praktisch als een goede theorie’: We moesten online dus hebben we het MC-tentamen geschrapt en zijn we de leerdoelen van het vak Grondslagen van het recht gaan toetsen aan de hand van drie papers van 1200 woorden. Het werd een overgang naar ‘probleemgestuurd onderwijs’ onder het motto: niets zo praktisch als een goede theorie. Studenten moesten op grond van de colleges en de stof zelf een probleemstelling en een opzet verzinnen en vervolgens uitwerken tot een volwaardig betoog over het gekozen onderwerp. Deze opzet bleek heel activerend te werken.

Hendrik Vrijburg & Marion Collewet zullen het hebben over het vak klimaatbeleid en circulaire economie. Dit vak gaat over de toepassing van economie op het brede onderwerp milieubeleid. Omdat milieubeleid bestaat uit erg verschillende thema's hebben wij ervoor gekozen om er een "doe-vak" van te maken: er zijn (bijna) geen colleges, de student duikt door middel van opdrachten in drie verschillende thema's.

Ronde 2

Dirk Visser zal spreken over zijn ervaringen met blended learning en flipping the classroom in master en PAO onderwijs op het gebied van de IE. Hij deelt graag met u een aantal nuttige documenten met veel links.

Annemarie Drahmann is de vakcoördinator van het eerstejaarsvak Inleiding bestuursrecht. Zij zal in haar sessie ingaan op de toegevoegde waarde van het gebruik van quizvragen naast kennisclips, onder andere om zo tijdens het (werkgroep)onderwijs meer ruimte te hebben voor inhoudelijke verdieping.”

Nadia Sonneveld zal het hebben over ‘Diversiteit en inclusie in de online classroom’. Online classrooms verhogen diversiteit en inclusie. Ze maken het mogelijk om de auteur van een opgegeven artikel uit te nodigen voor Q&A, ook auteurs en onderzoekers uit de Global South die vaak door visa-restricties niet makkelijk kunnen reizen. En als je college over de rechten van vluchtelingen in Afrika gaat, hoe mooi is het dan niet als jonge studenten uit een vluchtelingenkamp in Burundi hun verhaal kunnen delen met de studenten uit Leiden? Of als studenten en docenten uit Bosnië hun verhaal over de nasleep van genocide mogen delen met studenten en collega's uit Leiden? En waarom richten we ons zoveel op mondelinge participatie, terwijl de verlegen student via de chat ook heel goed een bijdrage kan leveren? De gemiddelde student bestaat niet, net zo goed als de gemiddelde docent niet bestaat. Online classrooms maken het mogelijk om iedereen in zijn/haar waarde te laten.

Meer informatie over de inhoud van de workshops volgt spoedig. De docenten zullen voornamelijk bespreken hoe zij afgelopen jaar ervaren hebben en hoe zij hun onderwijs daar op hebben aangepast, ook delen zij graag hun best practices.

Aanmelden

Inschrijven voor deelname aan de middag en de sessies is niet nodig. U kunt u door middel van de volgende code: mmggz00 aanmelden voor de LTC Event 31-05-2021 Onderwijs reflectie omgeving. In deze omgeving kunt u bij alle sessies en informatie met betrekking tot de onderwijsmiddag en naar eigen keuze deelnemen aan de sessies die gepland zijn (door op deelnemen te klikken). Let op: de laatste twee tekens van de code zijn nullen, geen o's.

Om lid te worden kunt u beste deze code kopiëren en plakken in het veld dat verschijnt als u bij Teams onder het kopje Teams rechtsboven klikt op ‘lid worden of team maken’, daar kiest u voor code invoeren. 

Hou tenslotte ook de algemene MS Teams omgeving van de Learning and Teaching Community voor docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in de gaten voor al het nieuws rondom onderwijs. Ben je hier nog niet voor aangemeld, mail dan even naar ltc@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.