Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Training

Cursus: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Datum
woensdag 26 mei 2021 - vrijdag 28 mei 2021
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Ontwikkelingen in Nederland

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom geweldsvormen in privésfeer in de afgelopen jaren en de complexiteit van het fenomeen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de aanpak. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met vragen omtrent herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheid, de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

Tijdens de eerste dag krijgt u een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en ligt de focus op het herkennen van de verschillen ervan. Hierbij wordt een overzicht geschetst van het veld met betrokken professionals. De tweede dag is praktijkgericht en richt zich op de Wet meldcode en gaat in op informatiedeling tussen professionele partners en burgers. De derde dag staat in het teken van daderperspectief, het slachtofferperspectief, de interactie tussen dader en slachtoffer en genderverhoudingen. Ter afsluiting wordt het thema belicht tegen de achtergrond van de Covid-19 crisis.

Prof. dr. Janine Janssen over huiselijk geweld in corona-tijd

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Meer informatie over deze cursus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.