Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Land van grote plannen

Datum
vrijdag 25 juni 2021
Tijd
Bezoekadres
Online
Zaal
Via zoom

Online via zoom: 
https://universiteitleiden.zoom.us/j/69745474595?pwd=NHFFSkZMcEtpOHJld2FscEZONWJQZz09
Meeting ID: 697 4547 4595
Passcode: JZ5%9be6

Er moeten een miljoen woningen worden gebouwd. Er staan transities op stapel. Een duurzaam energiesysteem, meer ruimte voor de natuur, een circulaire economie. Alles wijst erop dat de stad en het landschap drastisch zullen veranderen. Die veranderingen werken door. Aan de horizon. Op het platteland. Aan de randen van de stad. En bij u om de hoek.

De roep om een krachtige ruimtelijke ordening zwelt weer aan. Nederland heeft daar een lange traditie in. Maar willen we die planningsmachine wel weer opnieuw opstarten? Die machine van telkens weer nieuwe plannen die over stad en land worden uitgerold? Of vraagt deze tijd om een andere aanpak?

PS|Theater, het stadsgezelschap van Leiden, speelt in augustus de voorstelling Onze Grond, over een van de laatste onbebouwde stukjes grond van de Randstad. Naar aanleiding daarvan zal planoloog Peter Paul Witsen, buitenpromovendus aan de TU Delft, spreken over de planologie als wetenschap, de druk op de ruimte en de manier waarop de sociale, culturele en emotionele waarden van de fysieke omgeving bij alle plannenmakerij tot hun recht kunnen komen.

Sprekers:
Peter Paul Witsen, buitenpromovendus Spatial Planning and Strategy TU Delft, met een inleiding door Erica Smits, dramaturg PS|theater

Lees meer en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.