Universiteit Leiden

nl en

Themabijeenkomst

LDN FWD: Onderwijs van de toekomst

Datum
vrijdag 25 juni 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Deze verdiepende themabijeenkomst is een vervolg op de online dialoogsessies die we in mei gehouden hebben.  In deze sessies hebben honderden studenten en medewerkers  gereageerd op thema's voor het Strategisch Plan.

Volgende stap: online themabijeenkomsten

Voor een volgende verdiepende stap organiseren we online themabijeenkomsten voor studenten en medewerkers. Deze interactieve sessies zijn met de werkgroepen en projectteams die aan de adviezen werken. Zo zijn de lijntjes kort: zij nemen de uitkomsten van de dialoogsessies mee naar de bijeenkomsten en kunnen vervolgens de input van die sessies direct verwerken in hun adviezen.

Iedere bijeenkomst start met een plenair gedeelte, waarna de groep zich opsplitst voor deelsessies over verschillende onderwerpen. Bij aanmelding voor een bijeenkomst kun je je voorkeuren voor een deelsessie aangeven.

In deze sessie staan de volgende onderwerpen op het gespreksmenu:

  • Blended onderwijs
  • Duurzaamheid
  • Studentenwelzijn
  • Onderwijsmodel
  • Docentontwikkeling
  • Inclusief onderwijs

Wil jij meedenken over de toekomst van de Universiteit Leiden? Over ons onderwijs, onderzoek en de organisatie? Meld je dan aan voor 23 juni aan voor deze online themabijeenkomst en ga in gesprek met andere medewerkers en studenten.

Aanmelden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.