Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Resilient Communities. Household, State, and Ecology in South-Eastern Panjab, c.1750-1880

  • G. Joshi
Datum
woensdag 23 juni 2021
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Omschrijving

Dit proefschrift onderzoekt de ontwikkelingen in de plaatselijke economie van Zuidoost Panjab in de achttiende en negentiende eeuw. Dit was, historisch gesproken, zowel een ecologisch als politiek grensgebied. Hier overlapten de herders- en boereneconomie elkaar, en lag de macht in handen van plaatselijke stammen en clans.

Dit onderzoek bestudeert het effect van kolonisatie op Zuidoost Panjab. Toen in 1803 de Engelse Oost-Indische Compagnie eerst de stad Delhi en de omringende gewesten veroverde, werd ze geconfronteerd met een tweetal uitdagingen. Ten eerste, was het gebied onderverdeeld in kleine staatjes, wat het opzetten van een uniform bestuur moeilijk maakte. Deze staten daagden tevens het gezag van de koloniale staat uit. Ten tweede, waren de nomadische herders en boeren die in dit gebied woonden moeilijk te overzien en te controleren. De mobiliteit van het herders- en boerenbestaan maakte de belastinginning moeilijk. Daarnaast keek de koloniale staat met argwaan naar rondtrekkende volkeren, omdat deze meer ‘crimineel’ zouden zijn dan ‘deugdzame’, gesettelde onderdanen.

Om deze uitdagingen aan te pakken en om haar formele autoriteit kracht bij te zetten, nam de koloniale staat verscheidene maatregelen. Dit proefschrift onderzoekt wat voor impact deze maatregels hadden op de huishoudens van boer, krijgsheer, en leermeester, de drie sleutelfiguren in de samenleving. Door gebruik te maken van een breed scala aan bronnen, schets het een beeld van gelaagde verandering. Hoewel de ingrijpen van de koloniale staat tot de verarming van de plaatselijke economie leidde, bleef het huishouden een belangrijk rol spelen in het consolideren van zowel arbeidskracht als land.

Download de samenvatting (pdf).

Financiering

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Promotoren

  • Prof.dr. L.A.C..J. Lucassen
  • Prof.dr. J.J.L. Gommans

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.