Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Taxation of Cross-border Inheritances and Donations

  • V. Dafnomilis
Datum
donderdag 3 juni 2021
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. F. Sonneveldt
  • Prof. dr. S. Douma (UvA)

Samenvatting

De gedachte achter dit proefschrift is om bepaalde problemen van grensoverschrijdende erf- en schenkbelasting te beschrijven en om oplossingen te bieden voor deze problemen in het kader van de huidige internationale en EU-wetgeving. Deze problemen zijn dubbele of meervoudige belastingheffing, dubbele of meervoudige niet-belastingheffing, discriminatie en administratieve problemen. De selectie van deze problemen wordt gerechtvaardigd door de twee belangrijkste referentiepunten die in het onderzoek zijn geselecteerd, het OESO-modelverdrag inzake belasting van 1982 ter vermijding van dubbele belasting met betrekking tot belastingen op successie, nalatenschappen en schenkingen (de OESO IHTMTC), en het erfbelastingrapport van de expertgroep van de Europese Commissie, 'Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU' uit 2015.

In zijn proefschrift stelt Dafnomilis dat sommige bepalingen van de OESO IHTMTC uit 1982 kunnen worden verbeterd, en hij stelt verbeteringen aan het model voor. Daarnaast evalueert hij de huidige mechanismen van het EU-recht die beschikbaar zijn om de geselecteerde problemen aan te pakken, zoals de aanbeveling van de Europese Commissie uit 2011 betreffende vermindering van dubbele belasting van nalatenschappen. Daarnaast stelt hij oplossingen voor om bepaalde aspecten van de geselecteerde problemen van grensoverschrijdende erf- en schenkbelasting op EU-niveau aan te pakken, zoals een multilaterale overeenkomst in de vorm van een EU-richtlijn en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de EU-richtlijn inzake belasting Geschillenbeslechting. Ten slotte, onderzoekt Dafnomilis in zijn proefschrift een holistische oplossing voor de geselecteerde problemen door het werk voort te zetten van de expertgroep van de Europese Commissie die het innovatieve concept ‘één erfenis - één successierecht’ voorstelde.

De studie dient als up-to-date materiaal voor elke belastingadviseur die bepaalde problemen van erf- en schenkingsrechten wil begrijpen, hoe de internationale en EU-rechtelijke mechanismen op dit rechtsgebied in de praktijk werken, hoe de jurisprudentie van het HvJ over EU-erfrecht en schenkingsrechten hebben geleid tot de zogenaamde 'negatieve integratie' van overlijdens- en schenkingsrechten in de EU en of het concept 'ene erfenis - één successierecht' een holistische oplossing kan bieden voor de problemen van overlijdens- en schenkingsbelasting in de EU.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.