Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The impact of trauma

Datum
woensdag 30 juni 2021
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte samenvatting

In dit proefschrift hebben we de impact van verschillende typen stressvolle en traumatische gebeurtenissen onderzocht. Met behulp van een grootschalige multi-informante, multigenerationele familiestudie hebben we de rol van structurele en functionele neurale correlaten van de verwerking van dreiging in IOKM onderzocht.

Onze bevindingen lieten zien dat hippocampaal volume en neurale reactiviteit tijdens sociale exclusie en het bekijken van emotionele gezichten geassocieerd zijn met meegemaakte kindermishandeling, maar niet met mishandelend gedrag. Hoewel exploratieve analyses lieten zien dat mishandelende ouders een lagere reactiviteit vertoonden in de precentrale en postcentrale gyrus tijdens afwijzing door onbekenden, hebben we in onze andere twee fMRI studies geen neurale correlaten van mishandelend of verwaarlozend opvoedingsgedrag gevonden. We hebben daarom geen neurale mechanismen kunnen identificeren die betrokken lijken te zijn bij IOKM.

De resultaten van dit proefschrift benadrukken tevens het belang van het maken van onderscheid tussen de verschillende subtypen van kindermishandeling (mishandeling en verwaarlozing) in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk en wijzen erop dat de impact van het ervaren van afwijzing en mishandeling door eigen ouders tot buiten de familiare context reikt. Het is verder van essentieel belang om bewustwording te verhogen van de schadelijke gevolgen van stressvolle levensgebeurtenissen die niet als traumatisch worden geclassificeerd volgens het DSM A1 criterium, en verwaarlozing in het bijzonder, aangezien de uitkomsten minstens zo ernstig kunnen zijn als de uitkomsten van traumatische A1 gebeurtenissen zoals kindermishandeling.

We adviseren clinici daarom om om meer aandacht te besteden aan PTSS-symptoomprofielen in plaats van de strikte definitie van het A1 criterium van PTSS aan te houden. Bovendien mag de rol van sekse in de impact van trauma niet worden onderschat. Meer onderzoek naar de impact van trauma en mechanismen die mogelijk een rol spelen bij IOKM is van groot belang om de schadelijke effecten van trauma te verminderen en kindermishandeling te voorkomen. Het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en klinische praktijk is essentieel om de cyclus van kindermishandeling te doorbreken en de impact van trauma te verminderen.

Promotoren

  • Prof.dr. B.M. Elzinga
  • Prof.dr. M.J. Bakermans-Kranenburg (VU A'dam)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.