Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

Datum
donderdag 17 juni 2021 - vrijdag 2 juli 2021
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Omschrijving

In het veld van terrorisme en contraterrorisme zijn verschillende organisaties actief die ieder vanuit hun eigen rol en doelen naar vraagstukken kijken. Juist in samenhang met elkaar wordt hun aanpak effectief. Een correcte duiding van informatie en een effectieve uitwisseling van deze informatie is daarom zeer belangrijk.

In deze leergang ga je op zoek naar de verbindingen en grenzen in informatiedeling en samenwerking. Je krijgt een overzicht van rollen, culturen, bevoegdheden en belangen van verschillende organisaties en gaat in op vragen als: hoe raken bepaalde interventies en maatregelen anderen? En op welke manier passen deze in het grotere veiligheidsdoel dat je gezamenlijk hebt?

Werkwijze
In een groep van maximaal 15 deelnemers behandel je twee cases waarbij je vanuit verschillende rollen een gezamenlijke opdracht vervult. Je behandelt de cases vanuit het perspectief van een andere dan je eigen organisatie. Tussendoor reflecteer je met andere deelnemers op gemaakte keuzes. Experts uit het veld en de wetenschap geven je een update over de laatste ontwikkelingen in je vakgebied. Zij duiden en verdiepen de context van de door jou behandelde cases en dagen je uit de consequenties van je keuzes te doordenken.

De cases waarmee je aan de slag gaat, staan in het teken van:

  • Radicalisering    (Module 1)
  • Netwerkaanpak  (Module 2)

De eerste twee dagen schuif je aan bij een casusoverleg. De derde en vierde dag verschuift de aandacht van individu naar netwerk en denk je na over mogelijke interventies daarin. Je leert van elkaars kennis en ervaring en komt tot beter begrip van elkaars posities.

Vragen die onder andere aan bod komen, zijn:  

  • Hoe vervul je een regierol terwijl je niet over alle informatie beschikt?
  • Hoe past je organisatiebelang binnen het veiligheidsbelang?
  • Met welke informatie help je een ander vooruit?
  • Hoe opereert een netwerk?
  • Hoe effectief is een netwerk aanpak?
  • En hoe plaats je die binnen een juridisch kader?

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de leergang vindt er een intake gesprek plaats met de programmaleider. Tijdens dit gesprek breng je samen met de programmaleider je persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreek je welke expertise en vraagstukken je meebrengt.

Data

Module 1: 17 juni & 18 juni
Module 2: 1 juli & 2 juli

Duur: 4 dagen.

Prijs: €2.400,-

Inschrijven

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de verdiepingsleergang.

Meer informatie over de verdiepingsleergang

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.