Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Webinar

Inclusief Leiderschap in de Publieke Sector

Datum
vrijdag 4 juni 2021
Tijd
Toelichting
De webinar zal online plaatsvinden via MS Teams. Virtuele inloop vanaf 13.00 uur.
Bezoekadres
Microsoft Teams

Hoe kunnen publieke organisaties een inclusieve werkomgeving creëren en wat is de rol van publiek leiderschap hierin? Ter verbetering van de publieke dienstverlening en de verbinding met de maatschappij wordt er in publieke organisaties steeds meer aandacht besteed aan diversiteit en inclusie. Ondanks dat diversiteit en inclusie steeds belangrijker worden, is er nog weinig bekend over hoe leidinggevenden in publieke organisaties bijdragen aan een inclusieve werkomgeving en welke factoren in de organisatie daarbij mogelijk belemmerend of juist stimulerend werken.

Op vrijdagmiddag 4 juni organiseert het Leiden Leadership Centre een seminar over publiek leiderschap en inclusie. De webinar wordt verzorgd door Dr. Tanachia Ashikali, universitair docent en onderzoeker op het gebied van inclusief leiderschap.

Let op: De inschrijving voor deze webinar is gesloten. Bij vragen kunt u contact opnemen met llc@fgga.leidenuniv.nl 

Inclusief Leiderschap in Publieke Organisaties

In 2019 heeft dr. Tanachia Ashikali een subsidie ontvangen van het Leids Universitair Fonds voor een verdiepende studie naar inclusief leiderschap in publieke organisaties. Het onderzoeksproject tracht te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan het vertonen van inclusief leiderschapsgedrag en geeft zodoende waardevolle inzichten om inclusief leiderschap in de praktijk verder te kunnen ontwikkelen.  Op vrijdagmiddag 4 juni deelt dr. Tanachia Ashikali de belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek met als centrale vraagstelling “Wat zijn determinanten van inclusief leiderschap in de Nederlandse publieke sector?

Programma

Het programma van de webinar ziet er als volgt uit:

  • 13.00 - 13.10 uur: Digitale inloop
  • 13.10 - 13.40 uur: Presentatie onderzoek
  • 13.40 - 13.55 uur: Reflectie deelnemers
  • 13.55 uur: Afsluiting
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.