Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Leergang Public Affairs

Datum
donderdag 16 september 2021 - dinsdag 14 december 2021
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Omschrijving

Public Affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid- en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt steeds complexer. Besluitvorming verplaatst zich in toenemende mate naar Europees niveau. Het Nederlandse politieke systeem gaat tegelijkertijd vaker de concurrentie aan met de traditionele belangengroepen. De publieke opinie klinkt steeds luider en wordt lastiger te voorspellen. Burgers zijn assertiever en de dominantie van social media neemt toe. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

De Leergang Public Affairs vormt een uitstekende basis voor iedereen bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie die zich in het dagelijks werk direct of indirect bezig houdt met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.

Meer informatie over de leergang Public Affairs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.