Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Nemo condicit rem suam: Tobias van der Wal over samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio

Datum
donderdag 16 september 2021
Tijd
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
B0.41-B0.43

Op donderdag 16 september 2021 zal mr.dr. Tobias van der Wal een lezing geven over het onderwerp waarop hij in 2019 aan onze rechtenfaculteit promoveerde: de samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio.

Nemo condicit rem suam: de condictio staat lijnrecht tegenover de revindicatie. De laatste actie kan enkel worden ingeroepen door de eigenaar, waar een condictio impliceert dat men de eigendom heeft verloren. In beginsel achtten de Romeinen geen samenloop tussen de beide acties mogelijk. Hier was één belangrijke uitzondering op: de condictio furtiva, die samen met de actio furti kon worden ingesteld. Gaius verklaarde deze opmerkelijke inconsequentie uit de 'haat jegens dieven.' Deze op het oog onschuldige curiositeit in het Romeinse rechtsstelsel heeft in latere eeuwen haar stempel achtergelaten op de condictio in algemene zin. Tobias van der Wal neemt u in een reis door de rechtsgeschiedenis mee langs de verschillende zienswijzen en disputen, culminerend in de regeling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Om 19:15 uur begint de lezing in lokaal B.041. Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren. Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat het dragen van een mondkapje verplicht is wanneer u zich door de universiteitsgebouwen verplaatst.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.