Universiteit Leiden

nl en

Academische plechtigheid

Opening academisch jaar 2021–2022

Datum
maandag 6 september 2021
Tijd
Toelichting
U kunt de ceremonie ook volgen via een livestream op deze pagina
Bezoekadres
Pieterskerk Leiden
Kloksteeg 16
2311 SL Leiden

Ceremonie gemist?

Lees het verslag en bekijk videofragmenten.

Opening Academisch Jaar: ‘Let op elkaar’

Dit jaar staat de opening in het teken van het thema welzijn. De plechtigheid wordt geopend door Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur. Jennifer Cumming, hoogleraar Sport- en bewegingspsychologie aan de Universiteit van Birmingham, gaat in haar keynote speech op het onderwerp welzijn in, waarna hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers hierop reflecteert vanuit een Leids perspectief. In een tafelgesprek belichten Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos als College van Bestuur hoe aspecten van dit brede thema passen in het nieuwe strategisch plan van de universiteit.

Het Leids Universitair Studentenplatform kent de jaarlijkse onderwijsprijs toe aan de docent die volgens studenten de beste was van het afgelopen jaar.  Er zijn optredens van o.a. het madrigaalkoor van S.M.G. ‘Sempre Crescendo’ en spoken word artist Sophia Blyden.

De plechtigheid wordt simultaan vertaald in het Engels en is live te volgen via een livestream op deze website.

Vanaf 14:50 uur

 • Cortège van studenten en bestuurders
 • Opening door voorzitter Annetje Ottow
 • Keynotespeech door Jennifer Cumming, met reactie van Andrea Evers
 • Muzikaal intermezzo
 • Tafelgesprek College van Bestuur
 • Performance spoken word artist
 • Uitreiking LUS Onderwijsprijs
 • Afsluiting
 • Annetje Ottow Voorzitter College van Bestuur

  Prof.mr. Annetje Ottow studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, studeerde cum laude af in het bedrijfsrecht, en behaalde in 1990 een Master of Laws aan het Queen Mary College in Londen. In de periode 1990 en 2006 was zij werkzaam in de advocatuur. In juni 2006 promoveerde Ottow aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 werd zij benoemd tot hoogleraar Economisch publiekrecht in Utrecht. Van 2018-2021 was ze vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

  Ottow is sinds februari 2021 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Zij is in het college verantwoordelijk voor de strategie, valorisatie, allianties en externe betrekkingen, internationale betrekkingen, communicatie, alumnibeleid, sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit, en duurzaamheid van de universiteit.  

 • Jennifer Cumming Professor of Sport and Exercise Psychology University of Birmingham

  Dr. Jennifer Cumming is hoogleraar Sport- en bewegingspsychologie aan de Universiteit van Birmingham en registerpsycholoog en Associate Fellow van de British Psychological Society.

  Jennifer Cumming doet onderzoek naar community-based benaderingen voor het ontwikkelen van praktische en op hun cultureel afgestemde interventies voor atleten en, meer recent, individuen die doorgaans beschouwd worden als 'moeilijker te bereiken'.  Ze is geïnteresseerd in hoe mensen leren om hun gedachten, gevoelens en gedrag effectief te reguleren met behulp van mentale vaardigheidstraining, en in het bepalen welke impact zelfregulatie (of juist het ontbreken daarvan) heeft op iemands prestaties, gezondheid en welzijn. Gewoonlijk kijkt de de sportpsychologie naar de manier waarop sporters hun mentale vaardigheden inzetten in in competitieve en niet-competitieve situaties, maar Cumming gebruikt deze kennis in breder verband, ter ondersteuning van sociale inclusie, geestelijke gezondheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in gemeenschappen die moeilijker te bereiken zijn, zoals dakloze adolescenten of zorgverlaters.

 • Andrea Evers Hoogleraar Gezondheidspsychologie

  Prof.dr. Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit en in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. In 2019 is ze benoemd als Medical Delta hoogleraar waarbij ze zich inzet voor onderzoek naar een 'Healthy Society'. Voor de Leiden-Delft-Rotterdam alliantie trekt ze tevens het thema Health & Well-being binnen het VSNU programma Digital Society.

 • Hester Bijl Rector magnificus

  Prof.dr.ir. Hester Bijl is hoogleraar Numerieke Wiskunde aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en sinds februari 2021 de eerste vrouwelijk rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de universiteit. Bijl studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft waar zij ook promoveerde en van 2013 tot 2016 als hoogleraar Aerodynamica decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek was. Zij was lid van de eerste lichting van de Jonge Akademie van de KNAW en tevens lid van het bestuur daarvan. Tussen 2016 en 2021 was Hester Bijl vice-rector magnificus van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

 • Martijn Ridderbos Vice-voorzitter College van Bestuur

  Drs. Martijn Ridderbos RC studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie begon hij zijn carrière als business consultant voor overheids- en non-profitorganisaties. In 2013 werd hij CFO en directeur van het Landelijk Dienstencentrum van het Openbaar Ministerie. Tot 2017 was hij tevens assistent-professor Publiek Management aan de School of Governance van de Universiteit Utrecht waar hij public management en public financial management doceerde. In mei 2017 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Zijn portefeuille bestaat uit financiën, ICT en vastgoed.

 • Ebrar Kaya Student Midden-Oostenstudies Universiteit Leiden

  Ebrar Kaya is student Midden-Oostenstudies. Het afgelopen jaar was hij actief in verschillende medezeggenschapsgremia en als voorzitter van de universitaire studentenpartij Lijst Vooruitstrevende Studenten. Vanaf 1 september zal hij verdergaan als assessor in het Faculteitsbestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen. De assessor houdt zich bezig met de portefeuille studentenzaken binnen het Faculteitsbestuur.

 • Sophia Blyden Schrijver en spoken word artiest

  Sophia Blyden (1993) is schrijver, spoken word artiest, redacteur en programmamaker. Het vertellen en delen van persoonlijke verhalen vormt de rode draad in haar werk en ze gelooft sterk dat de kracht van kwetsbaarheid mensen verbindt. Ze schrijft graag over en organiseert evenementen rondom thema's als feminisme, mentale gezondheid en de liefde. Sinds 2020 is ze aangesloten bij kunstcollectief ROEM en werkt ze als redacteur voor VPRO's Brommer op zee.

  Foto: Fenna Jensma

 • Catrin Böcher Voorzitter Leids Universitair Studentenplatform

  Catrin Böcher is tweedejaars masterstudent Industrial Ecology, nadat ze de bachelor Politicologie International Relations and Organisations afrondde. Zij is de huidige voorzitter van het Leids Universitair Studentenplatform (LUS), de studentendenktank die verantwoordelijk is voor de toekenning van de jaarlijkse Leidse Onderwijsprijs, die tijdens de opening van het academisch jaar wordt uitgereikt. Het LUS adviseert het College van Bestuur - en in het bijzonder de rector magnificus en de voorzitter - over actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en studentenzaken. Het LUS is in het najaar van 2013 opgericht.

Studenten Muziekgezelschap ‘Sempre Crescendo’ is opgericht in 1831 en behoort daarmee tot een van de oudste muziekgezelschappen van Nederland. Het studentenorkest en -koor staan onder leiding van professionele dirigenten. Daarnaast musiceren veel leden zelf nog verder in kleinere ensembles, zoals in het Madrigaalkoor dat tijdens deze opening optreedt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.