Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Our Digital Future

Datum
donderdag 14 oktober 2021
Tijd
Bezoekadres
PLNT
Langegracht 70
2312 NV Leiden

Livestream

Kun je niet aanwezig zijn? Volg de bijeenkomst dan via de livestream op deze pagina.

 

Hoe ziet de digitale toekomst eruit? Of kunnen we beter spreken van het digitale heden? Kunstmatige intelligentie, robotisering en gamification: binnen de Universiteit Leiden gebeurt er veel op het gebied van digitale vernieuwing. Maar weten we wat er gebeurt? En wie hier mee bezig is? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we kruisbestuiving stimuleren? Zien we kansen en ideeën voor (interdisciplinaire) samenwerking?

Inspiratiemiddag over digitalisering, Artificial Intelligence en ICT

Tijdens deze inspiratiemiddag over digitalisering, Artificial Intelligence (AI) en de rol van ICT aan de Universiteit Leiden kunnen medewerkers presentaties bijwonen van “trendsetters” uit alle disciplines en deelnemen aan interactieve workshops over de digitale toekomst. 

Inspiratiesessies

De inspiratiesessies zijn in PLNT (met livestreaming van de inspiratiesessies van Joost Broekens en Bart Barendregt). De taal van de sessie is afhankelijk van de taalkeuze van de spreker. 

Ronde 1 (15.00 - 15.45 uur)

  • Joost Broekens: Robotics - mens-robot interactie en de inzet van humanoid robots in de praktijk livestream
  • Aris Politopoulos: Building blocks - Minecraft in scientific research and education
  • Jelle van Buuren & Katarina Stankovic: De Digitale Docent

Ronde 2 (16.15 - 17.00 uur)

  • Bart Barendregt: Digitale Diversiteit - Automatisering, algoritmes en cultuur livestream
  • Eduard Fosch-Villaronga: Interacting with machines - horizons of possibilities and challenges for our current times
  • Jelena Prokic: Artificial Intelligence and the Humanities Research

Joost Broekens is universitair hoofddocent Artificial Intelligence aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science/Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij bestudeert in het bijzonder Affective Computing en de interactie tussen mensen en sociaal interactieve agenten.

Humanoïde robots spelen een steeds grotere rol in onze maatschappij en in ons onderzoek. In deze inspiratiesessie wordt een overzicht gegeven van een aantal onderzoeken, het gebruik van robots in de praktijk en de benodigde technische infrastructuur. Verder kan je zelf wat dingen uitproberen op een humanoïde robot.

Aris Politopoulos is docent en onderzoeker in Digital Archeology, Computer Games en de Archaeology of Play bij Archeologie, en is een van de oprichters van de VALUE Foundation.

In this session, the potential of creative video games for research and education will be demonstrated, and how both academic and ICT staff can use them fruitfully. Which fascinating opportunities do video games have to offer? And how can video games help shape output in a playful but no less serious way? Focusing on the use of the popular video game Minecraft, what is its potential for conducting archaeological research and heritage outreach? What are the possibilities for other scientific fields?

The session will be divided into two sections: a presentation of the key concepts and ideas behind using video games and Minecraft, and a tour of various built heritage reconstructions in Minecraft that have taken place in public outreach events conducted by the VALUE Foundation in collaboration with Leiden University.
 

Jelle van Buuren is opleidingsdirecteur van de master Security and Crisis Management, ISGA/Governance and Global Affairs.

Hoe kunnen docenten en digitale ondersteuners tot een vruchtbare samenwerking komen? Hoe kunnen we een gezamenlijke taal ontwikkelen om de spraakverwarring tussen docenten en ondersteuners die nog weleens optreedt te overstijgen en de wederzijdse verwachtingen beter op elkaar af te stemmen?

In deze inspiratiesessie illustreert Jelle van Buuren volgens het principe van ‘learning by doing’ stapje voor stapje hoe een pragmatische werkwijze tot stand is gekomen waarin zowel docenten als digitale ondersteuners volledig tot hun recht komen. Aan de horizon gloort multidisciplinaire samenwerking waarin docenten, studenten, onderwijskundigen en digitale ondersteuners gezamenlijk de digitale toekomst vormgeven.

Bart Barendregt is bijzonder hoogleraar Anthropology of Digital Diversity en Wetenschappelijk directeur Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology/Sociale Wetenschappen

Antropologen zijn van oudsher geïnteresseerd in de menselijke maat der dingen maar ook wat nieuwe opkomende technologieën doen met menselijke relaties, zingeving en hoe wij door middel van technologie samen denken over het idee van de (maakbare) toekomst. Ideeën over digitalisering zijn veel diverser dan vaak klakkeloos wordt aangenomen, en zelfs dominante ideeën zoals de ‘digitale revolutie’ hangen eerder van toevalligheden, machtsrelaties en dominante culturele waarden dan van echte innovatie aan elkaar.  Bart neemt de deelnemers mee langs de uitdagende wereld van het Socialistisch Internet en Black and Feminist Software, van inheemse technologie en progressieve algoritmes tot de ethische dilemma’s van artificiële intelligentie in Islam.

Hij gaat vervolgens met de deelnemers in gesprek over hoe digitalisering altijd anders kan, en hoe het idee van digitale diversiteit niet alleen bestudeerd dient te worden maar ook een verrijking kan zijn voor de alledaagse realiteit op de Leidse werkvloer. De digitale toekomst is onze, maar die ligt nochtans zeker niet vast

Eduard Fosch-Villaronga is universitair docent bij eLaw-Center for Law and Digital Technologies/Rechtsgeleerdheid. Hij onderzoekt de juridische en reguleringsaspecten van robots en kunstmatige intelligentie in de zorg en geeft onderwijs over Human-Computer Interaction, Digital Health, Law, Robots, and AI.

Autonomous cars, surgery and rehabilitation robots, smart home appliances, robot toys, and natural language processors: just a few examples of how machines are increasingly interacting with us in private, professional and public settings. Rehabilitation robots help wheelchair users to walk; therapeutic robots can bridge the distance between older adults and their loved ones; and sex robots could support the realization of the sexual rights of persons with disabilities.

But are engineering solutions the answer to modern problems in the long term? Which opportunities and challenges does technology hold for our human future? What are the possible ulterior consequences of technological fixes for society, such as perpetuating or exacerbating injustice, or the discrimination of vulnerable communities? And what governance mechanisms do we need to adequately frame these technologies?

Beerend Hierck is Microbioloog en Onderwijswetenschapper aan Onderwijs Expertise Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij doet educatief onderzoek naar 3D leren en de rol die augmented reality (AR) daarin speelt.

Connectivity, gebruik van een interactieve AR-HoloLens-applicatie - wat levert de digitale leeromgeving ons op? Met een demonstratie van de AR-HoloLens.

Jelena Prokic is universitair docent aan het Centre for Digital Humanities/ Geesteswetenschappen. Haar focus is op het gebruik van computational methods in taalonderzoek, met nadruk op kwantitatieve benaderingen in de studie van taalvariatie en taalverandering.

Big data and enhanced computational power are responsible for the recent boom in artificial intelligence, which has enabled its uses in a variety of scientific research fields, as well as in daily life applications. At the same time, humanities research has very modestly embraced the rise of AI technology and its integral components: deep learning and high-performance computing.

During this session Jelena Prokic will address opportunities and limits of artificial intelligence in the humanities: What is humanities research data? Are there disparities between what humans see in data and what the machines see in it? Can new methodologies help in answering questions in the humanities?

To illustrate these challenges, Jelena Prokic will present several research projects that rely on new technologies to answer some of the core questions in the humanities.

Programma

 

11:30 uur
Inloop met broodjesbuffet (PLNT)
12.15 uur
Welkomstwoord door Erik Geraads (ISSC Teamleider Operations) livestream
12.20 uur
Schaamtevrije verbindingen in het digitale tijdperk. Prof. dr. A. (Aukje) Nauta (Nederlands) livestream 
13.05 uur
Opening door Martijn Ridderbos (Vice-voorzitter College van Bestuur), Jan-Willem Brock (Directeur Informatiemanagement) en Joop van der Born (Directeur ISSC) livestream
13.15 uur
De cruciale rol van IT in de organisatie van de toekomst en de vereiste mindset. Prof. dr. B. (Bibi) van den Berg (Nederlands) livestream
14.00 uur
Pauze (demo's, netwerkmogelijkheid, boekverkoop)
14.15 uur
Creativity and intelligence: the role of AI and the human factor.  Prof. dr. H.H. (Holger) Hoos (Engels) livestream
15.00 uur
Inspiratiesessies ronde 1
15.45 uur
Pauze (demo's, netwerkmogelijkheid, boekverkoop)
16.15 uur
Inspiratiesessies ronde 2
17.00 uur
Borrel

Doelgroep

Deze middag is bedoeld voor medewerkers die in de ondersteuning werken op het gebied van ICT, informatiemanagement en functioneel beheer. Ben je geïnteresseerd in en vanuit je functie betrokken bij digitalisering, automatisering en databeheer? Je bent van harte welkom. Laat je inspireren en ga het gesprek aan met je collega’s!  

Coronamaatregelen

De Coronacheck-app is niet nodig voor toegang tot het symposium. Uiteraard vragen wij iedereen om zich aan het geldende coronavirus-campusprotocol te houden. Doe vooraf de coronacheck en geef elkaar de ruimte. Er is een maximum toegestane aantal personen voor het gebouw, dus meld je op tijd aan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.