Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing Leids Historisch Dispuut Merlijn

De slavenhandel en de (Zeeuwse) economie

Datum
woensdag 6 oktober 2021
Tijd
Serie
Leids Historisch Dispuut Merlijn
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
147

De Nederlandse deelname aan de trans-Atlantische slavenhandel maakt vandaag de dag nog veel tongen los. Eén vraag die regelmatig terugkeert: welke invloed had deze mensenhandel eigenlijk op de Nederlandse economie? De spreker promoveerde in 2019 in Leiden op een onderzoek naar de invloed van de slavenhandel op het Zeeuwse Walcheren in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vlissingen en Middelburg waren destijds de belangrijkste slavenhandelssteden van Nederland. Tussen 1730 en 1800 vertrok ongeveer 500 maal een slavenschip uit één van beide steden, volgeladen met waardevolle exportgoederen om in West-Afrika tegen mensen te ruilen. De grootste Nederlandse slavenhandelaar was de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), waarvan vrijwel het complete bedrijfsarchief bewaard is gebleven (100 meter archief!). Dat archief biedt een ongeëvenaarde inkijk in de wereld van de slavenhandelaren.  

Wie waren de slavenhandelaren? Zijn ze rijk geworden door in mensen te handelen? En hoe zat het met de ‘gewone’ Vlissinger en Middelburger? En de ‘gewone’ Nederlander? Bij die vragen hoopt Gerhard de Kok op 6 oktober stil te staan.

Aanmelden

Aanmelden voor de lezing kan door een mailtje te sturen naar mevrouw Henny Denessen, secretaris (e-mail Merlijn), onder vermelding van uw naam en e-mailadres en de titel van de lezing die u wilt bijwonen. Zij stuurt u eventueel nadere instructies in verband met de op dat moment geldende maatregelen. De lezing is vrij toegankelijk. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, dan ook graag tijdig een mail naar hetzelfde adres.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.