Universiteit Leiden

nl en

Promotie

A completely normal practice

  • K.M. Visser
Datum
donderdag 9 december 2021
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. D.R. Fontijn

Samenvatting

In de Bronstijd werden in Europa veelvuldig bronzen voorwerpen zoals bijlen, zwaarden en sieraden bewust achtergelaten op specifieke plaatsen in het landschap. In Zuid-Scandinavië, waar al het metaal over grote afstanden aangevoerd moest worden en dus kostbaar was, gebeurde dit zelfs op ongeëvenaarde schaal. Al sinds de 19e eeuw wordt geprobeerd de motieven achter deze – naar onze moderne begrippen – raadselachtige metaaldeposities te verklaren. 

Om een beter begrip te krijgen van deze menselijke handelingen focust dit onderzoek niet zozeer op de motieven, maar juist op de handelingen zelf. Wat deed men nu eigenlijk precies? Welke voorwerpen koos men uit om achter te laten? En op wat voor plekken in het landschap? In een periode ver vóór de huidige globalisatie vonden dezelfde menselijke handelingen plaats in een enorm uitgestrekt gebied. Er moet dus een onderliggende logica zijn geweest die breed werd gedeeld. Deze logica wordt systematisch ontrafeld. 

De focus ligt op het ontstaan van deze praktijk (2350-1500 v.Chr.) in een gebied dat nooit eerder als geheel bestudeerd is (Denemarken, Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland). Het blijkt dat bepaalde elementen steeds weer van groot belang zijn voor de keuzes die mensen maakten. ‘Exotische’ en lokale voorwerpen, gebruiksvoorwerpen en ‘showvoorwerpen’; ze werden allemaal op een specifieke manier gedeponeerd. Duizenden jaren lang was het een volstrekt normale praktijk om waardevolle metalen voorwerpen bewust te deponeren – men heeft dit veel langer wél gedaan dan dat het nu níet meer gebeurt.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.