Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

Webinar: Depressie bij adolescenten

Datum
woensdag 26 januari 2022
Tijd
Bezoekadres
online

Depressie bij adolescenten: van onderzoek naar de klinische praktijk

De puberteit kan een turbulente fase zijn, waarbij emoties alle kanten op kunnen schieten. Jongeren hebben grote behoefte om zelf richting te geven aan hun leven en een eigen visie op zichzelf en de wereld te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn jongeren nog niet altijd even goed bij machte om hun eigen emoties te herkennen en te reguleren. Zo kan de pubertijd ook een periode zijn waarin somberheidsklachten ontstaan, soms uitmondend in een depressie.

Dit heeft niet alleen grote invloed op het leven van de jongere zelf, maar ook op het gezin waarin de jongere opgroeit. De somberheid en alles wat hiermee gepaard kan gaan, zoals lusteloosheid, terugtrekken, schooluitval, irritatie, en angst, kan een grote bron van zorg zijn. Ouders zitten vaak met veel vragen: Wat is het verschil tussen ‘normale’ somberheid en depressieve klachten?
Hoe kan je als ouder je kind het beste ondersteunen als hij/zij langere tijd somber is?
Wanneer dient professionele hulp ingeschakeld te worden?
En:  wat zijn de behandelmogelijkheden voor jongeren met depressieve klachten?

Opbouw webinar

In dit webinar voor geïnteresseerde (groot)ouders en professionals, wordt in het eerste deel wetenschappelijke kennis over jongeren met depressieve klachten gepresenteerd (door prof. Dr. B. Elzinga van de Universiteit Leiden).

In het 2e deel zullen 2 clinici Romke van den Nouweland - van Baars en Rea Winterdal - Newton ingaan op de behandelmogelijkheden, de globale inhoud van deze interventies, en hoe ouders jongeren tijdens een behandeling het beste kunnen ondersteunen. Ook zullen zij informatie delen over een oudercursus ‘Samen Sterk’ voor ouders met een jongere met depressieve klachten. 

Over de sprekers

Bernet Elzinga verricht onderzoek naar de invloed van neurobiologische factoren van trauma en stress op cognitieve functies (met name het emotioneel geheugen). Dit betreft zowel fundamenteel onderzoek naar de effecten van stress bij niet-klinische groepen als onderzoek bij patienten met stress-gerelateerde stoornissen (waaronder PTSD). Zij verzorgt tevens onderwijs en begeleidt stages en scripties. 
Sinds 2014 is zij voorzitter van de Commissie Ethiek Psychologie.

Professor Elzinga heeft in 2021 Leiden alumniwebinars verzorgd over onder andere 'Ouder-kind interacties bij somberheid en depressie tijdens de adolescentie'; 'Het doorbreken van intergenerationele overdracht van angst'en 'Opvoedervaringen van broers en zussen'. Deze zijn terug te kijken via deze pagina.

Prof.dr. Bernet  Elzinga
Prof.dr. Bernet Elzinga

Romke is als orthopedagoog werkzaam bij GGZ Rivierduinen Jong in Zoetermeer. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van ouders en kinderen, individueel en in groepen. Zowel binnen de gespecialiseerde GGZ, als bij de afdeling preventie heeft zij zich bezig gehouden met behandeling en preventie van depressie bij kinderen en jongeren. Zij heeft het aanbod Samen Sterk mede helpen ontwikkelen en geeft deze oudergroep binnen GGZ Rivierduinen. 

Romke van den Nouweland- van Baars
Romke van den Nouweland- van Baars

Rea is als GZ psycholoog werkzaam bij GGZ Rivierduinen Poli Jong in Leiden en Alphen a/d Rijn.
Behandeling van somberheidsklachten binnen de specialistische GGZ volgt niet het principe van ‘one size fits all’. Als coördinator van het specialisme Stemming en Angst binnen de Poli Jong werkt Rea, samen met collega’s, aan een breed diagnostiek- en behandelaanbod voor jongeren en ouders om in de klinische praktijk de vertaling te maken naar herstel van depressie. Daarnaast biedt zij individuele behandeling bij depressie. In de webinar vertelt ze over behandelopties bij depressie. www.rivierduinen.nl

Doelgroep

Dit webinar is voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden die te maken hebben met tieners met somberheid en depressie.  Het is toegankelijk voor zowel Leiden alumni als geïnteresseerde ouders/professionals die niet aan de Universiteit Leiden hebben gestudeerd. 

Registratie

Datum : Woensdag 26 januari 2022
Tijd : 19.30 - 21.00 uur
Locatie : Online
Kosten : Geen
Inschrijving : Via deze link
Contact : info@alumni.leidenuniv.nl

 

 

 

 

U ontvangt de link naar het webinar op woensdag zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.