Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | D&I Symposium

Met Recht Inclusief: wat houdt het in om vanuit het recht naar diversiteit en inclusie te kijken?

Datum
donderdag 13 januari 2022
Tijd
Serie
Being the First
Bezoekadres
Online

Enerzijds speelt het recht een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie, maar anderzijds kan het recht ook als een bron van ongelijkheid en verdeeldheid beschouwd worden. Wat houdt het in om vanuit het recht naar diversiteit en inclusie te kijken? Hoe kunnen het onderwijs en de bestudering van het recht bijdragen aan een inclusievere maatschappij?

Het jaarlijkse D&I symposium is het moment van het jaar waarop de universitaire gemeenschap terugblikt op de ontwikkelingen en mijlpalen van het D&I-beleid van het afgelopen jaar en inspiratie opdoet om als gemeenschap stappen te nemen op het gebied van diversiteit en inclusie. Het universiteitsbrede evenement is dit jaar in samenwerking tussen het Expertisebureau D&I, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en de Nationale Raad van Decanen der Rechtsgeleerdheid tot stand gekomen als onderdeel van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Keynote

In haar keynotetoespraak  “Gelijkheid, diversiteit en de universiteit” zal hoogleraar Rechtsociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen Ashley Terlouw ons inzicht bieden in de afstand tussen wetgeving en de praktijk en ons meenemen in de vraag welke rol de universitaire gemeenschap kan spelen om inclusie te bevorderen en uitsluiting tegen te gaan. Ashley Terlouw coördineert op het ogenblik het parlementaire onderzoek van de Eerste Kamer naar discriminatie op vier terreinen: de arbeidsmarkt, het onderwijs, de sociale zekerheid en de politie.

Programma

Het programma bevat een plenair gedeelte en tien parrallelle workshops.

Talen

De voertaal van het symposium is Engels, tenzij anders vermeld. Vertaling Nederlands - Engels en Engels - Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt verzorgd tijdens het plenaire deel van het symposium. Tijdens workshops is vertaling naar NGT op verzoek beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.