Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Partners, parents, and childrearing beliefs

  • M.J. Woudstra
Datum
dinsdag 1 februari 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Mesman
  • Prof.dr. L. Alink

Samenvatting

De geboorte van een eerste kind brengt grote veranderingen met zich mee in het leven van ouders. Deze veranderingen kunnen uitdagend zijn, met name voor de relatie tussen ouders.

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar relatietevredenheid tijdens de transitie naar ouderschap. Gemiddeld waren ouders minder tevreden met hun relatie toen hun kind geboren werd dan tijdens de zwangerschap. De daling was vrij robuust.

De resultaten zijn gevonden bij zowel vaders als moeders en in verschillende landen waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten en China. Van alle gemeten factoren zoals het geslacht van de ouder, mentale gezondheidsproblemen, sociaaleconomische status, slaapkwaliteit van het kind en het land waar de ouder woont, voorspelden alleen postpartum mentale gezondheidsproblemen van ouders een sterkere daling in relatietevredenheid. Daarnaast is gevonden dat meer (zowel pre- als postpartum) relatietevredenheid een voorspeller is van minder latere mentale gezondheidsproblemen voor zowel vaders als moeders.

Deze resultaten benadrukken het belang van aandacht voor de relatie tussen ouders tijdens de transitie naar ouderschap. Extreme relatieproblemen kunnen een risico vormen voor extreme opvoedproblemen, waaronder kindermishandeling. Kindermishandeling is nog steeds een wereldwijd probleem. Het meeste onderzoek naar kindermishandeling is echter gedaan in Westerse landen en bij moeders.

In dit proefschrift is ook onderzoek gedaan naar opvattingen van Chinese en Nederlandse moeders, vaders en leraren over opvoedgedragingen die in de literatuur over het algemeen vallen onder kindermishandeling. Gemiddeld waren er geen verschillen in opvattingen tussen vaders, moeders en leraren. In China zijn echter hogere drempelwaardes gevonden dan in Nederland wat betreft de noodzaak om in te grijpen bij de gedragingen en het labelen van gedragingen als kindermishandeling.

Deze resultaten laten zien dat er consensus is over opvoedgedragingen die deel zijn van kindermishandeling tussen groepen, wat gunstig kan zijn voor succesvolle preventie en interventie van kindermishandeling. Tegelijkertijd zijn verschillen gevonden tussen landen. Dit benadrukt het belang van culturele sensitiviteit.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.