Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Webinar

Hoe zorg je voor sociale veiligheid op de werkvloer?

Datum
dinsdag 1 maart 2022
Tijd
Bezoekadres
Online

Sociale veiligheid verwijst naar een werkklimaat waarin medewerkers zich vrij voelen hun mening naar voren te brengen en niet vrezen voor vernedering of intimidatie door collega’s of leidinggevenden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken, te leren en te presteren. Hoe realiseer je zo’n sociaal veilige werkomgeving? Welk leiderschap kan daaraan bijdragen? En wat is de invloed van online werken en van toenemende diversiteit op ervaringen van sociale veiligheid? In dit alumni webinar deelt Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden handvatten aangereikt om te bouwen aan sociale veiligheid in je eigen organisatie.

Opbouw van het webinar

In het eerste deel van het webinar deelt Sandra Groeneveld inzichten over sociale veiligheid uit de wetenschap en resultaten uit eigen onderzoek bij overheidsorganisaties. In het tweede deel van het webinar wordt op basis van die wetenschappelijke inzichten ingegaan hoe de sociale veiligheid van een organisatie bevorderd kan worden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden tips gegeven voor het bevorderen van de sociale veiligheid in je eigen werkomgeving.

Doelgroep

Dit webinar is voor medewerkers en leidinggevenden in allerhande organisaties, publiek en privaat. Het webinar is toegankelijk voor alumni van de Universiteit Leiden en andere geïnteresseerden.

Over de spreker

Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zij onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties, waarbij zij zich in het bijzonder richt op vragen over organisatieverandering, leiderschap en diversiteit en inclusiviteit. In het Leiden Leadership Centre werkt ze samen met collega’s aan de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het gebied van leiderschap in het publieke domein. In diverse bestuurlijke rollen probeert zij eveneens bij te dragen aan diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid als speerpunten in de organisatie van de wetenschap. Zo is zij lid van de KNAW-adviescommissie Voedingsbodem en preventie ongewenst gedrag in de wetenschap en bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Prof.dr. Sandra Groeneveld
Prof.dr. Sandra Groeneveld

Heeft u al vragen aan prof. Groeneveld?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw eigen werksituatie, en deze graag voorlegt aan professor Groeneveld. Uw vraag kunt u plaatsen op het inschrijfformulier bij het kopje Opmerkingen, of vooraf naar ons mailen. Dit geldt tot 28 februari. Vanaf 1 maart kunt u tijdens het webinar vragen stellen via de chat

Relevante publicaties over sociale veiligheid

Werken aan sociale veiligheid: De rol van leiderschap in het creëren van een veilig werkklimaat
door Prof. dr. Sandra Groeneveld en Maria Tiggelaar

The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Edmondson, A. C. (2018)

Informatie en inschrijving

Datum Dinsdag 1 maart 2022
Tijd 19.30 - 20.30 uur
Locatie Online
Kosten Geen
Inschrijving   Via deze link
Contact info@alumni.leidenuniv.nl


Na inschrijving ontvangt u automatisch de link naar het webinar. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.