Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Medewerkerssymposium Studentenwelzijn - Van abstract begrip naar praktische handvatten

  • Toske Andreoli
Datum
dinsdag 15 maart 2022
Tijd
Bezoekadres
Online, via 'Let's get digital'
Banner symposium studentenwelzijn

Als medewerkers van de universiteit kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het welzijn van onze studenten. Maar welke verantwoordelijkheid heeft de universiteit daar eigenlijk in en wat kun je als medewerker doen voor studenten? Hoe signaleer je tijdig problemen bij studenten en welke preventieve maatregelen kun je treffen? 
 
Tijdens het symposium 'Studentenwelzijn - Van abstract begrip naar praktische handvatten'  gaan we met elkaar én studenten in gesprek over het onderwerp. Met relevante workshops en lezingen bieden we docenten, studieadviseurs, studentendecanen en alle andere collega’s die in contact staan met studenten handvatten om een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van onze studenten.  

 

Programma

13:00
Opening door prof. dr. ir. Hester Bijl, Rector magnificus Universiteit Leiden
13:10
Toske Andreoli: De mooiste tijd van je leven
13:50
Panelgesprek
14:20
Pauze
14:35
GGZ Rivierduinen: Open het gesprek
14:45
Workshops
15:30
Pauze
15:45
Workshops
16:30
Plenaire afsluiting
16:35
Meet and greet

Keynote

Toske Andreoli studeerde psychologie en filosofie in Groningen. De mooiste tijd van je leven? is een bewerking van de scriptie waarmee zij in 2018 afstudeerde bij Trudy Dehue. Andreoli ontving er de LSVb Scriptieprijs 2019 voor (juryrapport).

De mooiste tijd van je leven? biedt een nieuw perspectief op studiestress. Voorbij de gangbare verklaringen geeft Andreoli een nauwgezette analyse van het ontstaan van psychische klachten bij studenten. Ze pleit voor meer betrokkenheid, gedeelde ritmes en sociale cohesie. 

Panelgesprek

In het panelgesprek gaat Thea van Wijk het gesprek aan met o.a Toske Andreoli ,een student, een studentpsycholoog en een studieadviseur om de vraag 'Wat kun je als medewerker doen in het kader van studentenwelzijn?' te beantwoorden. Aan de hand van stellingen worden zij bevraagd over hoe zij denken over studentenwelzijn. Wat is bijvoorbeeld de rol van een docent en van een studieadviseur?  

Workshops: aan de slag!

Wil je jouw vaardigheden en kennis over studentenwelzijn verder ontwikkelen? Je kunt je na aanmelding inschrijven voor de workshops. Wees er snel bij, een aantal workshop heeft een maximal aantal deelnemers. 

Eerste workshopronde 14:45 - 15:30 uur

Hoe zie je dat het niet goed gaat met een student? En wanneer zijn stemmingswisselingen nog 'normaal'? In deze workshop gaan we in op het herkennen van verschillende mentale problemen en geven we tips en tricks om hiermee om te gaan

Deze workshop wordt verzorgd door GGZ Rivierduinen.
 

 

Stel dat een student contact met je zoekt omdat het niet goed gaat met hem/haar. Hoe ga je dit gesprek aan? Wat zeg je wel en wat zeg je juist niet? Hoe krijg je op de beste manier contact met de student?

Deze workshop wordt verzorgd door GGZ Rivierduinen. 
 

De meeste studenten zijn optimistische doelenstellers. Ze denken dat er meer kan in de tijd die ze hebben. Of ze stellen doelen waarvan ze vinden dat ze ze moeten kunnen halen, terwijl ze soms de kennis en ervaring nog niet hebben.

In deze workshop gaan we aan de slag met het NLP werkmodel en het formuleren van   SMART doelen. Het doel van de workshop is dat je studenten beter kunt begeleiden bij het stellen van doelen. En wie weet heb je er zelf ook nog iets aan?

Deze workshop wordt verzorgd door Simone Keijsers, trainer SOZ/SSS.

Veel studenten hebben te kampen met psychologische problemen. In 2021 gingen 1290 studenten langs bij een studentpsycholoog.

Een laagdrempelige manier om aan je mentale welzijn te werken is door middel van Caring Universities. Dit is een online platform waar studenten kunnen kiezen uit verschillende online modules die aansluiten bij hun probleem, denk hierbij aan: stress, uitstelgedrag en stemmingsproblemen. Daarnaast zijn er ook nog preventieprogramma's, zoals Lifehack. Bij Lifehack leren studenten Lifeskills waarmee ze o.a. beter leren studeren en meer zelfvertrouwen krijgen. 

Wil je meer leren over hoe je Caring Universities kan toepassen in jouw dagelijkse werk met studenten? Bezoek dan deze workshop!


Deze workshop wordt verzorgd door Sanne van Luenen, Caring Universities.

Do you sometimes feel unsatisfied or tired after talking with students? Do you recognize that a conversation sometimes goes in all directions? Do you find yourself 'working hard' for some students? This could simply be due to the 'contract' with the student.

During this workshop you will learn about different types of contracts, what effect this has on the contact with the student, and how you can consciously use it for your conversations. After this workshop, your students will be (even) more satisfied and you will feel more energetic and motivated!
 

This workshop will be given by Charlotte Rosalie, study advisor, FGGA.

Bystander Intervention Training teaches individuals how to recognize and safely intervene in situations they feel the need to act upon. This workshop develops participants’ skills to intervene in a variety of challenging, real life situations and strengthens their assertiveness in both personal and external experiences.

This workshop will be given by Grabriella Thompson, Our bodies, our voice.

Have you heard of the Winter Weeks, the Student Well-being Wednesdays, or the Student Support Groups? The university offers a large variety of services that employees can recommend to students – but to be able to refer to this you must first know about it.

Join this workshop to discuss what services and programmes can help students in specific situations best and learn how to use all the tools at your disposal. We are also looking forward to getting your input on what else students need and how we can improve the toolkit.

This workshop will be given by Kendra Parry and Celine Westhoff, Student Well-being Program.

Tweede workshopronde 15:45 - 16:30 uur

Hoe zie je dat het niet goed gaat met een student? En wanneer zijn stemmingswisselingen nog 'normaal'? In deze workshop gaan we in op het herkennen van verschillende mentale problemen en geven we tips en tricks om hiermee om te gaan

Deze workshop wordt verzorgd door GGZ Rivierduinen.

Stel dat een student contact met je zoekt omdat het niet goed gaat met hem/haar. Hoe ga je dit gesprek aan? Wat zeg je wel en wat zeg je juist niet? Hoe krijg je op de beste manier contact met de student?

Deze workshop wordt verzorgd door GGZ Rivierduinen. 

Most students are optimistic goal-setters. They think more can be done in the time they have. Or they set goals that they think they should be able to achieve, while sometimes they don't have the knowledge and experience yet.

In this workshop we will work with the NLP working model and the formulation of SMART goals. The aim of the workshop is that you can better guide students in setting goals. And who knows, it might even help you?

This workshop will be given by Simone Keijsers, trainer SOZ/SSS.

Een groot deel van studenten met een ondersteuningsbehoefte hebben AD(H)D of autisme. Waar krijgen docenten, studieadviseurs, decanen en psychologen mee te maken?

Tijdens deze workshop zullen we ingaan op de meest voorkomende klachten waardoor deze studenten mogelijk vastlopen in de studie. Wat is daarbij zichtbaar en wat is onzichtbaar bij deze studenten? Naast het uitwisselen van ervaringen en ideeën, geven we een overzicht van het hulpaanbod en de geboden ondersteuning, zowel binnen als buiten de universiteit.


Deze workshop wordt verzorgd door Maartje Verwaaijen, psycholoog & Romke Biagioni, decaan, SOZ/SSS.

Studenten kunnen tijdens hun studie voor veel verschillende keuzes komen te staan: ga ik stage lopen? Wil ik iets extra’s doen zoals een bestuursjaar, vrijwilligerswerk, honours programma’s of een bijbaan? Welke (master)studie past bij mij? En, wanneer het afstuderen dichterbij komt: wat voor mogelijke loopbaanopties heb ik en wat heb ik in huis om dit waar te maken? Dit creëert soms keuzestress of ze blijven zich vergelijken met anderen.


In deze workshop bekijken we wat de meest voorkomende vragen zijn, welke tools er beschikbaar zijn om de student te ondersteunen in de studieloopbaan en wat studenten zelf al kunnen doen.


Deze workshop wordt verzorgd door Eva van der Meer, Career Services, SSS/SOZ.

Een veilig studieklimaat is een essentieel onderdeel van studentenwelzijn. Een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen biedt studenten weerbaarheid bij tegenslagen en demotivatie. Hoe kun je daar als docent of studentbegeleider aan bijdragen?

In deze workshop verkennen we belemmerende en bevorderende aspecten van jouw contact met studenten.

Deze workshop wordt verzorgd door Rob van Waarde en Rapenburg 100 en Lucia Langerak, Honours Acdemy.

Bystander Intervention Training teaches individuals how to recognize and safely intervene in situations they feel the need to act upon. This workshop develops participants’ skills to intervene in a variety of challenging, real life situations and strengthens their assertiveness in both personal and external experiences.

This workshop will be given by Grabriella Thompson, Our bodies, our voice.

Aanmelden

De registratie is gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.