Universiteit Leiden

nl en

LLTP - Cursus 1: Digitalisering en de Rechtsstaat

Datum
vrijdag 9 september 2022 - vrijdag 7 oktober 2022
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Deze cursus is een onderdeel van het Leiden Legal Technologies Program. Dit is een multidisciplinaire opleiding en is een samenwerking van het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en het Centre for Professional Learning (CPL). 

De opleiding bestuur uit vier cursussen, die ieder ook los van elkaar te volgen zijn. Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen op een vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist een door de docent goedgekeurd onderwerp een essay.

Digitalisering en de Rechtsstaat

In deze cursus geven we antwoord op onderstaande vragen;

  • Hoe werkt AI en welke technieken liggen aan AI ten grondslag?
  • Wat zijn de sterke en de zwakke punten van AI? De mogelijkheden en onmogelijkheden?
  • Wat is de invloed van AI-gebruik op de verhoudingen binnen het Openbaar Bestuur?
  • Wat zijn de gevolgen van bestuurlijk AI-ondersteuning voor wetgeving en rechtspraak?
  • Hoe verandert AI het functioneren van de democratische rechtsstaat?
  • Hoe verandert AI de verhouding tussen het openbaar bestuur en private partijen (oa 'Big Tech')? 
  • Hoe kun je publieke waarden, zoals transparantie, juridische verdedigbaarheid en soevereiniteit, bij AI-gebruik borgen?
  • Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee dient te houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?
  • Hoe kun je bij de invoering van AI rekening houden met eisen als gebruikersgemak, nut en betrokkenheid bij het digitaal inrichten van juridische processen?

Meer informatie over het Leiden Legal Technologies Program

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.