Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Defaming the Freedom of Religion or Belief: A Historical and Conceptual Analysis of the United Nations

  • B. van Schaik
Datum
dinsdag 5 april 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P.B. Cliteur
  • mr. dr. A.J. Kwak

Samenvatting

Defaming the Freedom of Religion or Belief: A Historical and Conceptual Analysis of the United Nations analyseert de ontwikkeling van, en de controverse rond, de formulering en interpretatie van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging als een universeel recht binnen de Verenigde Naties. Niet alleen de juridische, maar ook de (rechts)filosofische en politieke dimensies van het onderwerp komen aan bod.

Dit onderzoek toont aan dat de universaliteit en non-discriminatoire toepassing van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging al sinds de totstandkoming ervan ter discussie staan, niet alleen op theoretisch niveau, door postmoderne opvattingen, maar ook, door de jaren heen, vanuit juridisch en politiek perspectief binnen de Verenigde Naties. Vanuit verschillende invalshoeken lijken deze actoren de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging te 'defameren' – vandaar de titel van dit onderzoek – en zijn zij erin geslaagd de bepaling te veranderen door deze anders te interpreteren dan zoals oorspronkelijk, in 1948, was beoogd. Deze ontwikkelingen hebben geleid en zullen naar alle waarschijnlijkheid blijven leiden tot een aantasting van de normatieve kracht van de wettelijke bepalingen betreffende de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Verschillende thema’s, zoals religieuze tolerantie, godslastering, defamatie van religie en het recht op apostasie, worden in dit kader besproken.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.