Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Drie professors laten hun licht schijnen over de oorlog in Oekraïne

Datum
maandag 11 april 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium en online

De vereniging van hoogleraren en hun partners, ProParte, organiseert een avond over de oorlog in Oekraïne. Drie deskundigen van onze universiteit laten vanuit hun specifieke deskundigheid hun licht schijnen over enkele aspecten van de oorlog. Vanwege het grote belang van het onderwerp is de bijeenkomst toegankelijk voor de hele Leidse universitaire gemeenschap. 

Over de sprekers

Prof. dr. André Gerrits is hoogleraar Internationale Studies and Global Politics aan het Instituut voor Geschiedenis van de faculteit Geesteswetenschappen (Humanities). Eerder bekleedde hij de leerstoel Russian History and Politics en de Jean Monnet leerstoel in Europese Studies, beide aan de UvA.

Prof. dr. Frans Osinga begon na zijn militaire loopbaan waarin hij o.a. gevechtsvlieger was, zijn academische loopbaan op de Defensie Academie. Hij werd daar in 2010 Hoofd Vakgroep Krijgswetenschappen. Hij promoveerde in Leiden en werd in 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar War Studies aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Tevens is hij hoogleraar Militair Operationele Wetenschapen aan de Nederlandse Defensie Academie.

Prof. mr. dr. Nico Schrijver is emeritus hoogleraar Internationaal Publiekrecht en voormalig wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies. Sinds 2017 is hij Staatsraad in de Afdeling Wetgeving van de raad van State. Van 2011-2017 was hij senator voor de PvdA en in die hoedanigheid voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, en vice-voorzitter van de Commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer. Hij heeft veel ervaring als raadsman in internationale geschillenbeslechtingsprocedures en verscheen onder meer voor het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee.

Programma

19:30

Inloop Groot Auditorium  

20:00

Inleidingen door prof. dr. André Gerrits, prof. dr. Frans Osinga en prof. mr. dr. Nico Schrijver 

21.00

Vragen en discussie 

21:45

Drankje in de Faculty Club, aangeboden door de vereniging 

22:30 

Einde bijeenkomst 

Aanmelden voor de lezing

Meld je uiterlijk vrijdag 8 april aan via proparte.leiden@gmail.com. Alle leden van de universitaire gemeenschap zijn welkom. Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Meld je aan via e-mail

Coronamaatregelen 

Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen is het weer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Het coronavirus is echter niet weg. Doe daarom de coronacheck op https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/coronavirus voordat je naar de bijeenkomst gaat. Beantwoord de vijf vragen en blijf thuis als de check dat aangeeft. 

Volg de lezing via livestream

Je kunt de voordracht ook via een livestream volgen. De link wordt kort tevoren op de website van de universiteit geplaatst in de algemene Agenda én op de website van ProParte. Degenen die de livestream volgen, kunnen live vragen stellen aan de sprekers via het e-mailadres proparte.leiden@gmail.com. De vragen worden tijdens de lezing doorgeleid.

Neem online deel
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.