Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

HSVL Symposium: Kunst in relatie tot de macht

Datum
dinsdag 5 april 2022
Tijd
Toelichting
Inloop vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur
Serie
Geesteswetenschappen en Leiden2022
Bezoekadres
Rijksmuseum Boerhaave
Sint Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

Het symposium staat in het teken van de relatie tussen kunst en macht. Hoewel kunst tegenwoordig vooral als persoonlijke expressie wordt beschouwd, lijkt politieke inmenging in de kunstwereld niet te voorkomen. Ook in Nederland zijn kunst en politiek met elkaar verweven, wat interessante vragen oproept. Hoe ziet deze verwevenheid er in de praktijk uit? In hoeverre is deze verwevenheid wenselijk? Hoe blijft de onafhankelijkheid van de kunstenaar beschermd?  

Musea en het Nederlandse cultuurbeleid 
Het symposium bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat over de museumwereld. De manier waarop museumbestuurders hun collecties en tentoonstellingen vormgeven, heeft invloed op het beeld dat Nederlanders hebben van de (Nederlandse) geschiedenis. De bestuursleden hebben dus macht, zonder democratisch verkozen te zijn. Dit creëert een ongemakkelijke spanning, die ook blijkt uit de kritiek die verschillende Nederlandse politici hebben geuit op de aanpak van Nederlandse musea. Volgens deze politici is het beleid van musea niet representatief, terwijl de musea wel gefinancierd worden uit publieke gelden. In het eerste deel van het symposium gaan we in op vragen die voortvloeien uit deze spanning. Hoe gaan museumdirecteuren om met hun verantwoordelijkheid? Hoe verhoudt deze verantwoordelijkheid zich tot de politiek? Wat is de rol van musea binnen het algemene Nederlandse cultuurbeleid?  

Invloed van kunstsubsidies 
Het tweede deel van het symposium gaat over de uitvoering van het Nederlandse cultuurbeleid, dat onder andere wordt beïnvloed door kunstsubsidies. Aan de verlening van dergelijke subsidies zijn eisen verbonden, omdat deze worden betaald uit publieke gelden. Dergelijke eisen lijken echter moeilijk te rijmen met de artistieke autonomie van de kunstenaar. Dit deel van het symposium focust op deze spanning tussen politiek beleid en artistieke autonomie. 

Kunst als propaganda 
Vaak is de relatie tussen kunst en politiek onduidelijk, maar in de geschiedenis hebben politieke leiders kunst ook vaak propaganda gebruikt. In hoeverre kan deze propaganda als kunst worden beschouwd? Hoe effectief is de propaganda? Hoe is propaganda door de geschiedenis heen gebruikt? Vragen als deze staan in het derde deel van het symposium centraal.  

Journalistiek en kunst 
Tot slot is er aandacht voor de journalistiek, die tegenwoordig veel belangstelling heeft voor de kunstwereld. Journalisten proberen op objectieve wijze verslag te doen en bieden daarom een interessant perspectief op de relatie tussen macht en kunst. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.