Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Frederik Dhondt over soevereiniteit, rechtsmacht en grondgebied in de nadagen van het ancien régime

  • Frederik Dhondt
Datum
woensdag 25 mei 2022
Tijd
Toelichting
Verzamelen om 17.00 uur bij secretariaat van de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping)
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
B0.13

Reeds anderhalf millennium zijn wij op dit continent gezegend met een systematische en compleetheid ambiërende ordening van het vermogensrecht. De Romeinse denkwijze is bij de continentale jurist volledig geïnternaliseerd. Die ordening is zo vanzelfsprekend, dat men er haast aan voorbij zou gaan dat het ook anders kan: niet ieder rechtsgebied heeft immers zijn Justinianus! U raadt het al, wij hebben het hier over het publiekrecht. Tijd dus, voor het privaatrechtelijk georiënteerde Philipslid, om de publieke zaak eens een tweede blik te gunnen!

Op 25 mei 2022 zullen wij dat doen met dr. Frederik Dhondt, universitair docent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, die voor ons een lectio zal verzorgen over grondgebied, soevereiniteit en rechtsmacht tussen 1661 en 1776: een periode waarin deze concepten volop in ontwikkeling waren. 

Die jaartallen zijn niet willekeurig gekozen; zij markeren de laatste eeuw van het ancien régime, van Lodewijk XIV tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Daarvoor werd het soevereiniteitsbegrip voornamelijk gedomineerd door privaatrechtelijke en leenrechtelijke concepten; zo werd de verhouding staat-burger geconstrueerd naar analogie van het dominium directum en dominium utile. Tot slot komt ook de legitimatie van territoriale claims buiten Europa aan bod. Genoeg intrigerende stof dus, om meer inzicht te krijgen in de wortels van een door Romanisten minder beoefende tak van sport. 

Wij hopen uiteraard dat u dit publiekrechtelijke uitstapje met ons wil beleven, en verwelkomen u graag vanaf 17:00 uur voor een borrel op het secretariaat van de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping).  Om 18:15 uur begint vervolgens de lezing in lokaal B.013, waarna wij na afloop voor hen die dat willen zullen dineren in Philipsstijl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.