Universiteit Leiden

nl en

Lezing

What’s up, Dyonisia & Chaeremon? Prof. Jakub Urbanik on Law-Application in the Roman Egypt and P. Oxy. II 237

  • Prof. dr. Jakub Urbanik
Datum
vrijdag 6 mei 2022
Tijd
Toelichting
Verzamelen om 17.00 uur bij secretariaat van de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping)
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
B0.13

De blik van een rechtshistoricus is doorgaans ultramontaans gericht. Ik hoef u als Philipslid niet te vertellen waarom: de gehele continentale rechtstraditie is schatplichtig aan het recht van Rome. Maar zelfs dat recht is niet rechtstreeks door God gegeven. Ook de Romeinen hebben daarvoor inspiratie geput uit de hoogontwikkelde beschavingen om hen heen, zoals de oude Grieken en de Egyptenaren.

Hoog tijd dus om onze blik eens te verruimen, en ons te verdiepen in de alleroudste ons bekende rechtsbronnen uit die beschavingen: de papyri! Op vrijdag 6 mei hebben wij het voorrecht dat te mogen doen met een expert in de interpretatie daarvan: professor Jakub Urbanik, hoogleraar Romeins recht aan de universiteit van Warschau. Aan de hand van een juridische tekst uit de Oudheid krijgt u een introductie in de kunst van de juridische papyrologie. Hoe de oude teksten juridisch te interpreteren? Wat vertellen zij ons over de klassieke samenlevingen, de rol die het recht oudtijds speelde in het dagelijks leven, en het verschil tussen leer en praktijk?

Wij verwelkomen u graag bij deze unieke mogelijkheid om de originele bronnen tot u te nemen! Het zal u niet verbazen dat de lectio ditmaal in het Engels gegeven zal worden. Voor het overige is het programma zoals u van ons gewend bent: vanaf 17:00 uur bent u uitgenodigd voor een borrel op het secretariaat van de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 18:15 uur begint vervolgens de lezing in lokaal B.013, waarna wij na afloop voor hen die dat willen zullen dineren in Philipsstijl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.