Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad bespreekt kadernota, energiebesparing en drempelloos studeren

Datum
maandag 16 mei 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Op maandag 16 mei om 15:00 uur vergadert de Universiteitsraad. Op de agenda staan o.a. de kadernota 2023-2026 en de meerjarenplannen voor ict en huisvesting, inclusief energiebesparing op korte en middellange termijn. Ook komen ‘Een makkelijker en toegankelijker bouwwerk veilig werkklimaat’ en de eindrapportage van het project Drempelloos studeren aan de orde.

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 30 mei. Bekijk hier de agenda van de UR-vergadering van 16 mei [link].

Wil je deze vergadering of de overlegvergadering fysiek bijwonen of online meeluisteren? Dat kan. Meld je aan bij de griffier [link].

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.