Universiteit Leiden

nl en

Collegereeks

Evaluatie en op weg naar de toekomst

  • Prof.dr. Peter LJ Bos
  • Dr. Menno van Duin
  • Wout Broekema
  • Linda van Krimpen
Datum
vrijdag 3 juni 2022
Tijd
Serie
NIPV collegereeks: Het Nederlandse crisismanagement stelsel in de praktijk
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
2.02

Deze collegereeks markeert de start van een intensievere samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) op het gebied van onderzoek en onderwijs.

College 3: Evaluatie en op weg naar de toekomst

Welke lessen zijn nu geleerd uit de afgelopen jaren crisismanagement en in het bijzonder Covid-19? In het laatste college kijken we met een expertpanel naar de toekomst op basis van de Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s en het rapport over de aanpak van de coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In het panel zitten experts die nauw betrokken zijn bij deze onderzoeken die samen met prof. Peter Bos en dr. Menno van Duin zullen reflecteren op de geleerde lessen. Hoe komt het stelsel nu naar voren in de rapporten? Waar schuurt het en welke keuzes worden gemaakt voor de doorontwikkeling van het stelsel?

Tijdens dit college vindt ook de officiële ondertekening van de samenwerking tussen het NIPV en de Universiteit Leiden plaats.

Overige colleges

Prof.dr. Peter LJ Bos

Peter Bos is bijzonder hoogleraar militaire aspecten van crisisbeheersing en nationale veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie. Hij is verbonden aan het NIPV en voormalig algemeen directeur van de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Utrecht en directeur publieke gezondheid GGD-regio Utrecht. 

Dr. Menno van Duin

Menno van Duin is lector crisisbeheersing bij het NIPV. Van Duin werkte ruim twintig jaar, vanaf het eerste uur, bij het COT. Van Duin is in 1992 gepromoveerd op het proefschrift Van Rampen Leren en heeft sindsdien een reeks boeken en rapporten geschreven over crisismanagement, veiligheidsbeleid en het functioneren van hulpdiensten, inclusief de politie. De laatste jaren bestudeert hij (mini-)crises vooral langs de lijn van dilemma’s; lastige problemen die meestal geen eenvoudige oplossingen kennen. Bij veel gebeurtenissen doet zich wel zo’n dilemma voor of kan door de ogen van een dilemma een beter zicht worden gekregen van de situatie.

Registratie

Je kunt je registreren voor dit college via dit formulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.