Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

LIBC HYBRIDE Publieksdag Brein & Recht

Datum
vrijdag 16 september 2022
Tijd
Bezoekadres
Stadsgehoorzaal & livestream
Breestraat 60
Leiden

Deze publieksdag wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden, Stad van Ontdekkingen

De invloed van onderzoek naar het brein op het recht, het strafrecht en de strafrechtspleging in het bijzonder is onmiskenbaar en neemt steeds verder toe. Die invloed is zichtbaar op verschillende terreinen van de strafrechtspleging: de opsporing, de vervolging, de berechting en de tenuitvoerlegging van sancties.

Sprekers uit Leiden, verschillende andere universiteiten en instellingen nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van informatie over het brein op door verschillende actoren in de strafrechtspleging te nemen beslissingen (politie, officier van justitie, rechter, enzovoorts).

Tijdens deze dag komen de nieuwste technieken en inzichten van hersenonderzoek aan bod. Er wordt ook ingegaan op de meest recente juridische (en ethische) inzichten. Daarnaast wordt er bekeken binnen welke grenzen in de strafrechtspleging gebruik kan worden gemaakt van deze nieuwste breintechnieken.

Meer informatie over deze dag

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.