Universiteit Leiden

nl en

LLTP - Cursus 2: Wet Open Overheid

Datum
vrijdag 4 november 2022 - vrijdag 2 december 2022
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Deze cursus is een onderdeel van het Leiden Legal Technologies Program. Dit is een multidisciplinaire opleiding en is een samenwerking van het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en het Centre for Professional Learning (CPL). 

De opleiding bestuur uit vier cursussen, die ieder ook los van elkaar te volgen zijn. Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen op een vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist een door de docent goedgekeurd onderwerp een essay.

Wet Open Overheid

WOB-verzoeken, audits, parlementaire- en raads-enquêtes en verzoeken van toezichthouders: hoe kan overzicht worden gehouden in (ongestructureerde) data? In de publieke en private sector hebben we te maken met verschillende soorten verzoeken, maar toezicht is voor beide van belang. Hoe beantwoord je als overheid op grote schaal informatieverzoeken van burgers? Hoe voorzie je als bedrijf de toezichthouder van adequate informatie over witwassen, financiële producten of milieurechtelijke vraagstukken? Hoe verzamel je bewijs in het digitale tijdperk? Is bewijsbeslag van bestanden op de cloud mogelijk? Hoe ga je aan de gestelde termijnen voldoen? Hoe garandeer je volledigheid? Zijn er patronen te ontdekken in bewijsstukken?

Hoe werken dit soort algoritmes en welke technieken liggen er aan ten grondslag? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van die technologie? Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee moet houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?

In deze cursus geven we antwoord op bovenstaande vragen. De volgende technieken komen bod: forensische vastlegging, de-dupliceringstechnieken, advanced concepts in information retrieval & textmining, advanced concepts in information extraction, community detection en aanverwante visualisatie technieken.

Meer informatie over het Leiden Legal Technologies Program

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.