Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatiecursus Huurrecht

Datum
vrijdag 23 september 2022 - vrijdag 14 oktober 2022
Bezoekadres
Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311GW Leiden

Over de opleiding
Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het huurrecht heeft betrekking op de verhuur van een fiets, volkstuin, winkel(centrum), benzinepomp of kantoor. Het huurrecht is veelal dwingend van aard waardoor de ruimte om af te wijken beperkt is maar de ruimte voor fouten des te groter. Voor een beter begrip van het huurrecht, biedt het Leids Juridisch PAO de specialisatiecursus Huurrecht aan. U kunt kiezen voor een basiscursus of een verdiepingscursus. Daarnaast wordt een actualiteitenmiddag georganiseerd.

De basiscursus is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met geen tot beperkte kennis van het huurrecht. De cursus heeft een duidelijke focus op de praktische problemen waar u in de praktijk tegenaan kunt lopen. De verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en behandelt diverse, veel in de praktijk voorkomende geschillen. In de verdiepingscursus worden verder de onderwerpen nader uitgediept die niet in de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevolgd worden en vormen dan de leergang huurrecht. Deze leergang is een uitstekende voorbereiding op de specialisatieopleiding van de vereniging voor huurrechtadvocaten.

De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

In de cursus worden de 109(!) artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter.

Na afloop van de cursus beschikt u over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.